DSF Discipliner IPSC
IPSC

Hvad er IPSC? IPSC, International Practical Shooting Confederation blev dannet i 1976 i USA, hvor idéen oprindeligt kommer fra. I dag har organisationen over 60 medlemslande verden over med mere end 25.000 licensskytter. I Danmark varetages IPSC af Dansk Sportsskytte Forbund, DSF.

Våben
I IPSC bruges forskellige våbentyper: bl.a. riffel og pistol. I Danmark skydes IPSC fortrinsvis med pistol. Våbnene som anvendes i IPSC er af forskellige slags, dog må projektildiameteren ikke være mindre end 9 mm. Der findes et antal division, for de forskellige våbentyper, blandt andre ”standard”, ”production”, ”open” og ”revolver”. ”Production” er et våben som i princippet er en original pistol direkte fra fabrikken, hvorimod i ”standard” div. er det tilladt at lave en del ændringer. I ”open” div. tillades stort set alle ændringer.


Ralf K. Jensen til SM 1999 (foto Jack Rømer)

Stævner
Selve stævnet er opdelt i forskellige stationer, stages, som kan minde om terrænskydning. Forskellen er, at man skyder enkeltvis, mens en banekommandør, Range Officer, følger skytten og kontrollerer sikkerheden samt om proceduren overholdes. Hurtighed og præcision er to vigtige faktorer, da det gælder om at træffe godt hurtigst muligt, idet resultatet beregnes ved, at man tager pointene og dividerer med tiden. Tiden måles med en ”timer”, som reagerer på hvert skud.
Af store internationale stævner kan nævnes verdensmesterskabet og Europamesterskabet, som begge afholdes hvert 3. år, samt det årlige Nordiskemesterskab.
IPSC skiven er opdelt i tre zoner A, C og D der hver repræsenterer en værdi eks. 5, 3, 1.


Classic IPSC skive

Alsidighed i IPSC
En station skal indeholde forskellige momenter, som tilsammen udgør en test af skytten. Det kan betyde, at man skal skyde med to hænder, venstre eller højre hånd. Skydepositioner kan variere, ligesom bevægelighed indgår. Antallet af skiver varierer, hvilket medfører, at der ofte kræves genladning for at kunne gennemføre stationen. Afstanden til skiverne kan være op til 45 meter. Ofte forekommer bevægelige, opdukkelige og forsvindende mål. Der bruges forskellige typer mål: papskiver og vælte stålmål. Alle disse momenter kombineret på en station gør, at IPSC er udfordrende og spændende at skyde. Man møder aldrig de samme baner to gang, hvilket viser alsidigheden i IPSC.

Licens- og sikkerhedskursus
For at komme til og udøve denne sport, skal man igennem et sikkerhedskursus, som varer to dage. Inden kurset har man lavet en skriftlig prøve hjemme, som omhandler sikkerhedsregler og IPSC-reglerne. På selve kurset lærer man at betjene et våben sikkert. Skydningens forskellige momenter afprøves praktisk og til sidst afsluttes kurset med en praktisk prøve, som minder om konkurrence forhold. Efter at have bestået både den teoretiske og praktiske prøve, får man et licenskort. Kortet giver ret til, at skyde IPSC nationalt og internationalt.

   Vis # 
1 DSF nyhedsbrev om kurser Henrik Lerfeldt 739
2 A+ - reglerne - en reminder Henrik Lerfeldt 975
3 Udtagelsesretningslinjer Udtagelsesudvalget 11315
4 Plan for nordiske mesterskaber i IPSC Mads Peter Bach 3603
5 Generhvervelse af licens Mads Peter Bach 2942
6 A+ kursus Per Bressendorff 10644
7 IPSC licens kursus – Fra beslutning til afslutning Per Roy 9082
8 Divisioner (våbenklasser) Mads Peter Bach 7794
9 Hvad er IPSC? Mads Peter Bach 11903
10 Regelsæt Mads Peter Bach 9577
11 DSF Licens – Sikkerheds og licenskursus Webmaster 119759
12 Udstyr Jack Rømer 10794
13 Sikkerhed Jack Rømer 8005
14 Basis Jack Rømer 7989
 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2021 RocketTheme Joomla Templates