DSF Discipliner IPSC Landshold Regler om EM udtagelse
Regler om EM udtagelse
Skrevet af Per Bressendorff   
Onsdag, 19. november 2003 11:00
Udtagelse til EM 2004.

Stævneudvalget arbejder i øjeblikket på en udtagelsespolitik der opererer med brutto og netto landshold, udtagelseskriterier og sponsorater. Stævneudvalget forventer at denne politik kan blive forelagt til orientering på årsmødet.

Denne politik er imidlertid lagt an på et længere forløb, hvor en sæsons resultater er afgørende for næste sæsons deltagelse. De fleste har brug for at vide allerede i begyndelsen af sæsonen hvilke stævner de ønsker at deltage i, både mht. økonomi og ferieplanlægning. Derfor vil en sådan politik ikke være anvendelig som baggrund for udtagelsen til EM2004, da resultaterne af den først vil være synlige langt efter det tidspunkt hvor udtagelsen skal være foretaget.

Udtagelsen vil derfor i år foregå mere eller mindre som de tidligere år. Det vil sige at vi beder de som er interesserede i at komme med om at betale indskuddet inden en bestemt deadline. Først når vi ser om vi har flere tilmeldte end opnåede pladser vil vi begynde at bekymre os om eventuel selektering.

Skulle det blive nødvendigt, vil udvælgelsen foregå baseret på nogle af de principper som den kommende politik lægger op til. Det vil i overordnede træk sige, at det er de individuelt opnåede resultater i foregående sæson, som ligger til grund for udtagelsen og at stævneudvalget udtager efter egen suveræn afgørelse. Det vil sige ikke noget med bestemte stævner der gælder som udtagelsesstævner, hvor f.eks. en enkelt dårlig dag kan ende med at udelukke en ellers lovende skytte.

På nuværende tidspunkt har vi 14 pladser. For at komme i betragtning, skal indskuddet (Entry Fee) på kr. 1.800 betales til DSF på giro 5546079 inden udgangen af januar (red. er udløbet). Passer det med antallet på dagen for deadlinen får alle at vide at de er med, med det samme. Er der flere, vil det ske så snart stævneudvalget har foretaget udvælgelsen. De der ikke kommer med i første omgang, kan derefter vælge at lade indskuddet stå og så være på venteliste, i tilfælde af at nogen træder fra eller hvis vi skulle få flere pladser. Er der færre tilmeldte end pladser vil de overskydende pladser blive uddelt efter ”komme først” princippet efterhånden som andre beslutter sig for at ønske at deltage.

Mvh
Per Bressendorff
Formand for stævneudvalget
 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2021 RocketTheme Joomla Templates