DSF For skytter Indbydelser Andet Indkaldelse til DSF Årsmøde 2018
Indkaldelse til DSF Årsmøde 2018
Skrevet af Bestyrelsen   
Tirsdag, 23. januar 2018 12:56

Dagsorden for Årsmødet

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning
 4. Kasserer fremlæger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyr m.v..
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg til udvalg
 10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Punkter rejst under 11. kan ikke besluttes på mødet
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før Årsmødet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Attachments:
Download this file (DSFGF2018.pdf)DSFGF2018.pdf[Indkaldelse til årsmøde]25 Kb
 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2021 RocketTheme Joomla Templates