DSF For skytter Indbydelser Andet Indkaldelse til distriktårsmøde
Indkaldelse til distriktårsmøde
Skrevet af Knud Erik Poulsen   
Torsdag, 15. marts 2018 19:17

Hermed indkaldes til distriktsårsmøde i DSF Distrikt København

Onsdag d. 18. april kl. 19.00

Sted: Ved Diget 25, 2770 Kastrup
Dagsorden iht. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning
 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingenter og gebyrer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og repræsentant til Skydebaneforeningen Kbh. Skyttecenter
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg til udvalg
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt


Formanden samt et rådsmedlem er på valg hvert andet år (ulige år).
Kasserer og to rådsmedlemmer er på valg hvert andet år (lige år).
Suppleant og revisor vælges for et år ad gangen.
Distriktrådet konstituerer sig selv, angående øvrige poster, herunder udvalg

Bestyrelsen d. 15. marts 2018

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2021 RocketTheme Joomla Templates