DSF Nyheder Nyhedsbreve "Hvad laver DSF´s bestyrelse egentlig?"
"Hvad laver DSF´s bestyrelse egentlig?"
Skrevet af Claus Henneberg   
Onsdag, 23. oktober 2019 16:51

– kunne du måske tænke.

Her er en oversigt over bestyrelsens arbejde. Både det arbejde, der er foregået på selve bestyrelsesmøderne og det (mere omfattende) arbejde, bestyrelsen har udført mellem bestyrelsesmøderne.

Denne orientering fra bestyrelsen omfatter:

1. Driftsopgaver

2. Udviklingsopgaver

3. Mål vi vil nå før det kommende årsmøde

4. Opgaver, vi regner med at udføre før årsmødet 2021

5. Bestyrelsesmøder

DRIFTSOPGAVER, som bestyrelsen har varetaget

 • Daglig økonomistyring - herunder kontingentopkrævninger.
 • Løbende kommunikation med nye licenskursister.
 • Løbende opdatering af medlemskartotek samt udsendelse af licenskort.
 • Løbende optagelse af nye foreninger.
 • Design og bestilling af t-shirts til EM og WM, samt almindelige Danmarks t-shirts
 • Løbende kommunikation med SkytteUnionen.
 • Matchkalender for DM i forskellige discipliner 2020
 • Bestyrelsesmøder
 • Besvarelser af forespørgsler fra medlemmer
 • Behandling af ansøgninger om tilskud til udstyr
 • Behandling af matchorganisering og økonomi
 • Identificering og delegering af diverse praktiske opgaver
 • Opfølgning på diverse godkendelser
 • Møde med IPSC-formand
 • Assistance ved etablering/revidering af vedtægtssæt for DSF København
 • Læse løbende orienteringer fra Ordensudvalget (kendelser)
 • Opdatering af oversigt over DSF-ejet udstyr
 • Diverse forespørgsler fra DSF-udvalg

UDVIKLINGSOPGAVER, som bestyrelsen har varetaget

 • Etablering af arkivsystem med backup på den professionelle version af Dropbox – vi overholder GDPR
 • Udvikling af forslag til Vision for DSF til fremlæggelse i f. m. årsmødet 2020
 • Overvejelser om reorganisering af DSF
 • Principdiskussioner f.eks. kriterier for udtag til EM og VM
 • Udarbejdelse af standard tilsagnsskrivelse (til ansøgninger om tilskud til udstyr)
 • Principper for DSF´s involvering i DM matcher
 • Vedtægtsændringer er udsat til vision foreligger

· Sagerne med lange magasiner, halv auto riffler, shotgun mm. arbejdes der stadig på. Sagerne har pga. regeringsskiftet samt sommerferien ligget lidt stille. For at give os de bedste forhandlingsmuligheder, holder vi vores kort tæt på kroppen, men vi tror meget på, at vi kommer igennem med vores synspunkter. Ingen gider at arbejde for noget, man ikke selv tror på lykkes

Kortsigtede mål, som bestyrelsen vil forsøge at nå før årsmødet februar 2020

 • Visionsforslag
 • Matchdatoer DM 2020 i de forskellige discipliner
 • Info til medlemmerne (Princip og faktisk handling)

· Melde klart ud til medlemmerne, at vi drøfter vision på Årsmødet 2020 og udsætter udarbejdelse af nye vedtægtsforslag til perioden mellem Årsmøderne 2020 og 2021, hvor vi kender medlemmernes holdning til visionen

 • Den nye hjemmeside er i drift
 • Alle DSF banereglementer og skydeprogrammer er revideret efter nye regler om sikkerhedspløk
 • Revideret regelsæt for 15m kombipistol

Påtænkte udviklingsopgaver for perioden mellem årsmøderne 2020 og 2021 – (denne liste er endnu ikke komplet, gøres komplet i foråret 2020)

 • Udarbejdelse af forslag til nye vedtægter

Bestyrelsesmøder

Siden årsmødet 24. februar 2019 har den nye bestyrelse afholdt 3 bestyrelsesmøder.

Første møde blev afholdt 19. marts 2019 , og var koncentreret om overtagelse af igangværende sager, overblik over hele arbejdsfeltet og organisering af bestyrelsen. Herunder forvaltningsprincipper (åbenhed, positiv holdning til samarbejdspartnere og alle DSF-medvirkende personer, person-uafhængighed, principper for kommunikation, osv.)

Vi vedtog at prioritere Steel Challenge, da denne disciplin har været forsømt i længere tid, og uddelte en række opgaver til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Andet bestyrelsesmøde blev afholdt 21. maj 2019 og var delt i to afdelinger. Første afdeling var forhandlinger med IPSC-RD Mark Weissinger og vedrørte flere punkter, blandt andre: Opgaver/Ansvar gennem året, GA Philippines, EM Serbia, IPSC DM 2019, IPSC DM 2020

Anden afdeling var bestyrelsen alene. Her behandlede vi en længere række emner herunder status på igangværende arbejder: DSU, Formål og mål, positivliste for våben, B-licensdiscipliner og PPC1500, enhver skydning på stål kræver licens, præmiepolitik, Steel Challenge DM (2020), USPSA/DSF, Justitsministeriet og diverse.

Desuden besluttede vi at udarbejde et forslag til vision/strategi, så vi får fastlagt en retning for udviklingsprojekter og det daglige arbejde, og får et udgangspunkt for at udarbejde et meningsfuldt og gennemtænkt vedtægtssæt, der understøtter den udvikling, som årsmødet ønsker.

Tredje bestyrelsesmøde fandt sted 19. august 2019 .

Beslutningsreferat for tredje møde er lagt op på dsf.dk – fremtidige beslutningsreferater vil også blive lagt på dsf.dk

Fjerde bestyrelsesmøde er planlagt til 26. november 2019.

Med venlig hilsen

DSF-Bestyrelsen

 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2020 RocketTheme Joomla Templates