DSF Nyheder Nyhedsbreve Beslutningsreferat for DSF's bestyrelse 2019/20
Beslutningsreferat for DSF's bestyrelse 2019/20
Skrevet af Lemming   
Torsdag, 20. februar 2020 20:30
Jf. vedtægternes § 6.3 skal bestyrelsens beslutningsreferater ligge til gennemsyn på årsmødet. Nedenstående er indholdet af beslutningsreferater for det forgangne år:

Beslutninger taget af bestyrelsen i DSF i perioden marts 2019 - januar 2020

Møde den 19. marts 2019:
- Ingen beslutninger truffet, udover at den nye bestyrelse skal have et samlet overblik over DSF’s arbejdsområder.

Møde den 21. maj 2019:
- Ingen beslutninger truffet.

Møde den 27. august 2019:
- Delegeret til DskyU årsmøde bliver overladt til de enkelte klubber som ønsker af deltage. Klubberne tilmelder sig selv til DskyU.
- DSF ønsker at promovere Steel Challenge. Dette kan gøres ved, at klubber kan søge tilskud til indkøb af stålmål. Dog forventes det at klubberne overholder de gældende krav til aktivitet.
- Klubber / personer som ønsker at afholde vores danske mesterskaber under DSF og på samme tid ønsker en underskudsdækning, skal aflevere et realistisk budget, som skal godkendes af DSF-bestyrelsen. Budgettet skal afleveres mindst 4 måneder inden match afholdes.
- Der er givet tilsagn om, at SSIN har søgt om støtte til et fuldt Steel Challenge set.
- Der er oprettet en gruppe til at lave vores nye hjemmeside færdig.
- Der er ansøgt om støtte til team træning. Dette blev afvist da vores tilskud til skytter gives i form at fee til WM og EM.
- Struer Skyttekreds har ansøgt om tilskud til materialer, for at kunne afholde IPSC matches. Ansøgningen blev godkendt, da vi på nuværende tidspunkt kan se en stigning af afholdte matches hos dem, og vi ser gerne flere matches i fremtiden.
- Al officiel kommunikation fra bestyrelsen foregår kun på mail samt vores hjemmeside. Sociale medier bliver kun brugt til information.

Møde den 26. november 2019:
- 13.-14. Juni Copenhagen Open 2020 har ansøgt om, og afholder derfor DM i Open, Standard, Production, Production Optic, Production Optic Light i IPSC.
- 29-30 August Dall Open afholder DM i Revolver og Classic. (Husk kun små kaliber).
- Copenhagen Open 2020 har givet ønske om at bruge DSF DK paypal konto for indbetalinger til matchen, hvilket er imødekommet.
- Der er lavet en ændring til landshold trøjen, hvorpå det nuværende design bliver holdt, dog sættes skyttens navn på ryggen.
- Sejs-Svejbæk Skytteforening har søgt om 8.000 til indkøb af manglende Steel Challenge. Dette er blevet godkendt.

Møde den 14. januar 2020:
- Årsmødet afholdes 22. februar på Scandic i Odense.
- Sammenskrevet forslag til Vision, Værdier, Strategiske punkter og Operationel 2020-plan gennemgået, tilrettet og besluttet klar fra bestyrelsens side til behandling på Årsmødet.
- Lemming og Lerfeldt udarbejder de sidste detaljer i forslagene til udvalgte vedtægtsændringer til Årsmødet.
- Udtagelsesudvalget bliver bedt om at påtage sig opgaven at sikre deltagernes ensartethed i fremtoning ved internationale matches i udlandet, som DSF giver deltagerstøtte til.
- DSF refunderer kr. 100,- pr. person der krydser Storebælt i forbindelse med Årsmødet.
 
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2020 RocketTheme Joomla Templates