NROI NROI Referater m.m. Referat fra NROI generalforsamling 2020
Referat fra NROI generalforsamling 2020
Skrevet af Henrik Lerfeldt   
Onsdag, 12. august 2020 20:49

Dato:

22-02-2020

Tid:

18.30-19:15

Sted:

Scandic Odense

Referat:

Nr.

Emne

Action/Ansvarlig
1

Valg af dirigent og referent

Dirigent: Henrik Lerfeldt

Referent: Henrik Lerfeldt

2

Formanden aflægger beretning

Mit 3.die år som formand er gået – uden negative hændelser.

Der står p.t. 106 aktive RO’er på listen – hvilket er nøjagtigt det samme som for et år siden.

Der er i 2019 afholdt et antal matcher svarende til 2018.

Honorable mentions:

Mest aktive RO’er:

48 points; Mike Low

37 points; Mark Weisinger

33 points; Claus Henneberg

Det er ikke så mange superaktive som i 2018 – men er måske bare et udtryk for at RO’erne vælger de matcher der tilbyder gode forhold at arbejde under.

Nogle RO’er har passeret 100 RO-points i løbet af året: Andreas Danko med nøjagtigt 100 points og Lotte Høst Sjøholm med 102 points.

Vi har i årets løb arbejdet en del med at finde nogle produkter til RO-shoppen – og Dennis har fundet nogle jakker han vil vise frem nu.

3

Udvalgsformændene aflægger beretning:

Banegodkendelsesudvalg:

(F) Mads Peter Bach

(N) Peter Munk Andersen

I banegodkendelsesudvalget har vi sanktioneret rekord-mange stævner i 2019. Generelt er materialet af god kvalitet, tak for det. Også vores internationale stævner får deres baner godkendt uden problemer. Ændringen af vores frist for sanktionering af lv. III har fungeret uden problemer.

Der er også igen blevet godkendt en enkelt A+ vejledning, og det er dejligt at se, at mulighederne for at træne IPSC bliver bedre. Forhåbentlig kommer der endnu flere i det næste år.

Vi ser frem til et fortsat samarbejde med alle banedesignere omkring matches i 2020.

IROA-udvalg:

(F) Mark Weisinger

(N) Tim Andersen

IROA Udvalg 2019 had 3 cases.

Carsten Samuelsen - promotion to IROA RO
Michael Low - promotion to IROA CRO
Michael Løye - promotion to IROA CRO

All cases approved.

IT og PR-udvalg:

(F) Vacant

(N) Peter Munk Andersen

Intet indsendt.

Licens-kursus udvalg:

(F) Bo Stampe Hansen

(N) Lise Lotte Høst Sjøholm

2019 var et knapt så produktivt år for licenskursus instruktørerne. Det lykkedes os at uddanne i alt 70 A-licensindehavere og 29 B-licensindehavere, mod 79 A-licensindehavere og 49 B-licensindehavere i 2018. 2019 blev det første år hvor der blev uddannet ca. lige mange licensindehavere i Jylland og på Sjælland. 49 i Jylland mod 50 på Sjælland, en fremgang for jyderne på 75% i forhold til 2018.

MISSIA (Master International Shooting Safety Instructors Association)

I 2019 har vi haft vores RD, Mark Weisinger på henholdsvis lev. 1 og lev. 2 MISSIA kursus, for at få et indblik i hvad dette nye instruktøruddannelsesprogram går ud på. Formanden for NROI og formand og næstformand for licenskursusudvalget har på et møde med vores RD fået et godt indtryk af indholdet af MISSIA kurserne, og vores plan er indtil videre at få vores RD på et lev. 3 kursus, så han i fremtiden vil kunne tilbyde MISSIA lev. 1-2 kurser til vore licenskursusinstruktører. MISSIA kurserne skulle gerne højne vore licenskursus instruktørers kompetencer, og på sigt sikre en mere ensartet uddannelse af IPSC skytter over hele verdenen.

Kurser i 2020

Der er PT planlagt 1 A-licens kursus i Jylland og 3 på Sjælland (med plads til et mere på Sjælland). Der er indtil videre 20 kursister der har bestået teorien og er klar til det praktiske kursus, og ganske mange der er i gang med teorien. Det ser ikke ud til at vi kommer til at kede os i 2020.

Tak for indsatsen i 2019!

Mvh.

Bo Stampe Madsen

Formand for Licenskursusudvalget

RO Kursusudvalg:

(F) Mike low

(N) Henrik Laursen

I starten af 2019 blev der afholdt et lv2 seminar i København. 23 danskere, samt 2 nordmænd, gennemførte. Tillykke til dem

Udvalget har 2 gange i løbet af året, oprettet et lv1 seminar. Et først på året og et sidst på året.

Første seminar blev aflyst, grundet manglende tilmelding. På andet seminar, afholdt i efteråret, deltog 6 personer. Kursusudvalget ønsker tillige disse, tillykke.

Udvalgets ambition om at afholde et lv1 seminar årligt i både Øst og Vestdanmark, viser sig ikke realistisk. Udvalget vil derfor gå efter at afholde lv1 seminar, 1 gang årligt, inden sæsonstart, ca. marts måned.

Seminaret vil blive oprettet i den landsdel, hvor interessen er størst. Vi opfordrer hermed nuværende ROs til  at hverve kommende ROs blandt mulige emner, og bede dem rette deres interesse til RO-kursusudvalget.

DVC

RO kursusudvalget

RO udvalg:

(F) Carsten Samuelsen

(N) Henrik Laursen

2019 har bragt os mange nye ansigter i NROI og det er vi glade for, med nye folk får vi nye kræfter til, og vi glæder os til samarbejdet i 2020.

Vi har for 3. år haft et krav om 6 point for at opretholde RO status, det er der nogen som ikke har holdt sig opdateret på, som har mistet deres RO Status, udover det, er det et fåtal der ikke har opnået kravet. Der var et par enkelte som på forhånd, havde bedt om et pausesår, de har stadig deres Ro status.

Vi har fået en del nye provisoriske Range Officers, som er ved at optjene point til at blive RO, samtidig har vi også haft nogle Provisoriske RO som har optjent point nok og er blevet godkendt af en af vores CROére og er derfor forfremmet til RO. Det er følgende:

Finn Langkjær

Stefan Fischer

Simon Christensen

Thomas Viborg

Thomas Knudsen

Tejs Berthelsen

Tak for et godt år.

Ro-Udvalget

Carsten Samuelsen

Henrik Laursen

4

Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Fremlagt og godkendt. Resultat på 19.916. Egenkapital på 170.183

5

Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag fremsat.

6

Valg af bestyrelse

- Formand kun i ulige år

Henrik Lerfeldt

- Næstformand lige år

(Mads Peter Bach)

- Kasserer i lige år

(Jacob Skriver)

Ej på valg

På valg. Blev genvalgt.

På valg / modtager genvalg. Blev valgt.

7

Valg af suppleant til bestyrelsen

- Suppleant hvert år

(Henrik Laursen)

Henrik Laursen modtager genvalg. Blev valgt.

8

Valg af udvalgsformænd (F) og næstformand (N) – begge vælges ALLE år

- Banegodkendelsesudvalg (10.1):

F; Mads Peter Bach

N; Peter Munk Andersen

- IROA udvalg (10.2):

F; Mark Weisinger

N; Mike Low

- IT og PR udvalg (10.3):

F; vacant

N; Peter Munk Andersen

- RO Kursusudvalg (10.4):

F; Mike Low

N; Henrik Laursen

- Licenskursus udvalg (10.5):

F; Bo Stampe Madsen

N; Lotte Sjøholm

- RO udvalg (10.6):

F; Carsten Samuelsen

N; Henrik Laursen

- Evt. ad hoc udvalg: Ingen.

Genvalg

Genvalg

Genvalg

Genvalg

Genvalg

Genvalg

Genvalg

Genvalg

Selo og Lotte stillede op. Lotte blev valgt med 20 stemmer mod 8.

Genvalg

Genvalg

9

Valg af revisor

- Revisor hvert år

(nuv. Bo Stampe Madsen)

Genvalg

10

Eventuelt

Pointsystemet…. Claus Hansen tænker over det – og forsøger at sætte noget på skrift indenfor en overskuelig tidshorisont.

Mads. Overveje B-licens-RO-krav til Steelchallenge. Claus Nørby har tidligere lovet at kigge på ”det”.

Signering af dirigent:

______________________

Henrik Lerfeldt

 
RocketTheme Joomla Templates