Dansk Sportsskytte Forbund

A+ – reglerne – en reminder

Kære A+ skytter og RO’er.

NROI udvalget har igennem nogen tid modtaget en del tilbagemeldinger fra bl.a. RO’ere om, at skydetræning under A+ foregår meget lemfældigt:

  • Pege- og skydevinkler overholdes ikke
  • A+ skytter timer hinanden
  • A+ skytter er ikke bekendte med betingelserne for A+ træning, på det anlæg de skyder
  • Der placeres mål i sidevolde, hvor der kun må placeres mål i endevolden etc etc.

Det er naturligvis helt uacceptabelt og hvis vi ikke får strammet op på det med det samme, kan det ultimativt set resultere i, at A+ skydning bortfalder.

I første omgang vil vi derfor indskærpe overfor A+ skytter hvad reglerne er, dels vil vi fremadrettet bede alle RO’er være opmærksomme på A+ reglerne og påtale og indrapportere skytter til NROI i de konkrete tilfælde hvor reglerne overtrædes.


RETNINGSLINJER for A+ Licensskytter

For at forstå hvad du som A+ licensskytte må, så SKAL du have indgående kendskab til: a) kursusmaterialet for A+ skytter (link indsættes eller PDF medsendes), b) vejledningen for DSF A+, gældende for det skydebaneanlæg du skyder på, c) SIKTERSKY dokumentet, der generelt beskriver sikkerbestemmelserne for terrænmæssige skydninger under DSU. Alle 3 dokumenter finder du i øvrigt på DSF’s hjemmeside.

Der er dog et antal hovedregler, som tegner grundstammen i A+ skydning. De er følgende:

  1. Du starter altid med at etablere et klart markeret Safety Area. Umiddelbart herefter placerer du sikkerhedsflag på begge sider af de mål, du skal skyde efter
  2. Du har ret til at træne/skyde alene og skal altid have dit A+ kort synligt, så vi kan se du er A+ skytte. Du må IKKE træne/skyde sammen med andre. Du må time dig selv – IKKE andre. Tilskuere (andre A+ skytter) skal befinde sig på sikker afstand. A+ skytter har ikke nogen beføjelser andet end, at man har lov til at træne alene.
  3. Du SKAL kende betingelserne for A+ træning på det anlæg du skyder. De er forskellige fra bane til bane. Du finder A+ vejledningerne på DSF’s hjemmeside
  4. Alle mål du skyder på (skiver, plates, poppere mv.) SKAL placeres i endevolden i voldfoden. Dvs der må IKKE placeres mål i sidevoldene, med mindre det står eksplicit nævnt i DSF A+ vejledningen for dit skydebaneanlæg.
  5. Pegevinkler og skydevinkler. I udgangssituationen skal du skyde vinkelret på målet i endevolden. Pegevinklen sikres ved at du altid skal opsætte sikkerhedsflag og vinklen må maks være 20 grader (eller 375 TS) fra de yderste mål (højre og venstre). Sikkerhedsvinkler og pegevinkler udmåles altid ud fra den gældende skydeposition. TIP: Du overholder vinklen på 20 grader/375 TS, hvis du fra skydepositionen kan se det yderste mål og sikkerhedsflaget hvor du mellem de 2 holder en strakt arm, hvor du breder fingrene helt ud på hånden. Fra skydepositionen må du desuden maksimalt skyde i vinkler op til 30 grader/540 TS (Det svarer til 2 strakte arme og dermed 2 hænder med spredte fingre).
  6. Der må kun skydes under bevægelse, når skydningen er en begrænset og kontrolleret bevægelse. Man må mao øve eet delelement. F.eks. bevæge sig hen til en skiveopstilling og så beskyde den. Men det er så det. Man må IKKE bevæge sig videre. Umiddelbart efter skal du gennemgå afladningsproceduren.
Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.