Dansk Sportsskytte Forbund

Hvad er NROI

NROI er den dommerorganisation der stiller dommere til rådighed for de skydediscipliner under Dansk Sportskytteforbund (DSF) som kræver det.

NROIs formålsparagraf indeholder følgende punkter:

3.1 At uddanne officials til DSF’s discipliner således, at der til enhver tid er de officials, der er nødvendige for stævneafholdelse.

Dette inkluderer både kurser A, A+, B/B22 og AA licens, RO, SC-RO, CRO, RM/Banelægger) samt den administration der skal til for at styre og allokere RO’erne.

3.2 At uddanne instruktører der kan varetage uddannelsen i DSF.

Herunder både RO kurser og licenskurser i de aktuelle discipliner.

3.3. Løbende at revidere licensprøver således at de til stadighed lever op til nationale og internationale krav.

Det gælder ikke bare licenskurserne, men også RO kurserne.

3.4. At afholde licensprøver samt føre lister over licensskytter.

Dette arbejde udføres i dag af DSF som en del af DSF licenskartotek.

3.5. At føre tilsyn med at licensskytter og officials altid lever op til de krav, der stilles, samt såvidt det er nødvendigt, træffe de fornødne forholdsregler eller overgive sagen til DSF’s ordensudvalget.

Dette indebærer bl.a. at alle diskvalificeringer skal indrapporteres til NROI af Range Master.

3.6. At være DSF, regioner og medlemsforeninger behjælpelig med skydeuddannelse

P.t. gælder dette kun licenskurser (A og B licens), men vil også inkludere A+ og AA licens kurserne.

3.7. At være bindeled mellem IROA (International Range Officers Association), andre medlemsorganisationer og DSF samt at sikre, at de regler og vedtægter som IPSC, IROA og andre organisationer påbyder, overholdes i Danmark.

Med andre ord er vi kontaktfladen til den internationale dommer organisation IROA. Fra IPSC og IROA modtager vi de regler som gælder for en stor del af vores skydninger. NROI skal hjælpe DSF med at overholde de regler og være med til at tolke dem hvis der er problemer.

Som det fremgår af disse vedtægter, så har NROI nok at gøre. Vi er derfor altid interesserede i nye dommere og instruktører.

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.