B22 Licensansøgning

B22 Licensansøgning

Før du udfylder ansøgningen om licens skal du have læst betingelserne for at få licens, som er beskrevet her. Du risikerer at miste dine penge hvis du ikke har læst og overholder betingelserne!

Bemærk venligst at B22 Licens til Steelchallenge m.fl. kun er gældende hvis du ønsker at deltage med kaliber .22 pistol. Hvis du ønsker at deltage med grovvåben (9mm osv.) skal du ansøge om en almindelig B licens i menuen.  

Samlet betaling for kursus og B22 licens for første år er kr. 1100.-, som skal være indbetalt inden tilmeldingen er gyldig). Efterfølgende koster det 400,- kr. pr. år at opretholde sin licens.

Information om tid og sted for kurserne fremgår normalt af kursusoversigterne. MEN, B-licenskurserne planlægges ikke “på forhånd”, men hen ad vejen i takt med at der indløber tilmeldinger.

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.

DSF Licens – Sikkerheds og licenskursus

DSF B22-Licens – Licenskursus

Licenskursus betingelser

 

DSF tilbyder forskellige niveauer af sikkerhedskurser. Niveauet afhænger af hvilken disciplin du ønsker at deltage i.

Hvis du ønsker at skyde Steel Challenge , skal du have en DSF B licens, som sikkerhedsmæssigt er den næst mest omfattende, og som dækker reglerne for disse to discipliner.  En DSF B22-licens giver ret til at skyde Steel Challenge i hele Verden, med kaliber .22 pistol.

Er du interesseret i at deltage i et licenskursus skal du være opmærksom på følgende ting.

Foreningsmedlemsskab

For at kunne melde dig til et licenskursus skal du være medlem af en skytteforening, som er medlem af DSF.

Vandelsgodkendelse.

For at kunne tage licenskurset og efterfølgende få en licens kræves det at man er vandelsgodkendt af politiet (politiets kontrol af at man ikke er kendt som straffet for vold, overtrædelser af våbenloven m.m.). Det bedste er hvis man i forvejen har været medlem af en skytteforening i to år og har tilladelse til egen pistol. Det næstbedste er hvis ens forening har pistoler man kan låne og man kan få udstedt en SKV3 transporttilladelse til licenskurset. Derefter er det op til skytten at arrangere transport af pistol til træning og stævner. Er man mellem 16 og 20 år og ikke i stand til at få tilladelse eller transporttilladelse til pistol, er en vandelsgodkendelse mulig ved at søge om transporttilladelse til riffel. Godt nok må man så arrangere transport af pistol med andre (forældre, formand eller lignende), men kravet om vandelsgodkendelse kan så opnås på den måde.

Inden kurset starter skal du kunne fremvise våbentilladelse, våbenpåtegning (SKV2) eller transporttilladelse (SKV3) der dokumenterer at du er vandelsgodkendt.

Vandel er et gammelt dansk ord for livsførelse m.m.

Vandels-attest, en. (til Vandel 2.3; jf. Forholdsattest; især emb.) skriftlig bevidnelse af, at en person har ført et ulasteligt liv (undertiden krævet af offentlig myndighed ell. privatperson af den, der søger en stilling, et legat olgn.). JurFormularbog.1413. LovNr. 250 1/10 1932.§138.

Udstyr

Til kurset skal du bruge følgende udstyr:

• Kaliber .22 pistol.

• Magasiner til pistolen (minimum to, helst tre eller flere. 5 er optimalt). Magasinerne bør kunne indeholde mere end 5 skud. 10 er optimalt.

• Ammunition. Du bør medbringe 250 stk. ammunition. 

• Høreværn og sikkerhedsbriller.

• Passende tøj, herunder fodtøj til at stå op i en dag. Tidligt forår og sent efterår kan det være meget koldt og vådt på en skydebane. I sommersæsonen kan det være meget varmt og være nødvendigt med solbeskyttelsescreme og hat.

Tilstrækkelig god våbenbetjening – lånt udstyr.

Hvis du som ny skytte ikke vil investere i eget udstyr, før du har licensen, eller hvis du har bestilt en pistol og ikke fået den endnu, kan du sikkert låne en i din forening. Hvis det er tilfældet skal du inden kurset have testet pistol og udstyr og være rimelig sikker i betjeningen af det lånte udstyr, så du er klar til at påbegynde øvelserne i kurset, uden først at skulle vænne dig til det nye udstyr.

Kursusindhold

Under den praktiske del vil du bl.a. lære sikker våbenbetjening under følgende forhold:

• Bedste skydestilling i forhold til opgaven.

• Begrænset bevægelse med våben.

• Skydning på stålmål.

• Hurtig skydning og afpasning af tempo i forhold til præcision.

Du vil tillige lære at blive fortrolig med Steel Challenge kommandoerne for at lade, påbegynde skydning, afladning og våbenkontrol m.m., samt hvad det i øvrigt er nødvendigt at vide for at kunne deltage til disse stævner.

Pris og betaling

Kursusgebyr er kr. 600,- (går til forplejning, baneleje, udstyr, skiver, plastre m.m.)

Licensprøvegebyr er kr. 300,- (går til NROI, der er den danske IPSC dommerorganisation).

Årligt gebyr til DSF for at oprethold én B22-licens er kr. 400,- (dog kun kr. 200 inkl. oprettelse for indeværende kalenderår).

I alt for erhvervelse af licens, 1.100,-, og derefter kr. 400,- om året. Dertil kommer dine egne udgifter til den ammunition du bruger under kurset.

Oplysning om konto og betalingsfrist fremgår af den mail du modtager efter at have udfyldt tilmeldingsformularen.

Hvor og hvornår

Information om sted og tid for kurserne fremgår af normalt af kursusoversigterne. MEN, B-licenskurserne planlægges ikke “på forhånd”, men hen ad vejen i takt med at der indløber tilmeldinger.

Kurset løber over en dag, kl. 09:00. Efter frokost er der prøve og individuel tilbagemelding. Forventet sluttid ca. 16:00.

Bemærk: Tidspunkter kan afvige, afhængig af hvor kurset afholdes. Faktisk tid og sted vil fremgå af dsf.dk kalenderen samt af den endelige bekræftelse.