Sikkerhed i DSF

Generelle sikkerhedsbestemmelser for skydning under DSF

Våbensikkerhed handler om personligt ansvar og selvkontrol, dette er to egenskaber der understreges kraftigt i DSF. Ved gennemlæsning af denne håndbog vil det fremgå, at sikkerhed er et nøgleord i DSF.

Sikkerhedsbestemmelserne i SIKTERSKYD er gældende som generelle sikkerhedsbestemmelser i DSF.

Herudover er følgende gældende:

Skyttens omgang med skydevåben og ammunition

For at dyrke skydning er det en forudsætning:

  • at du på forsvarlig måde betjener dit våben og den dertil hørende ammunition.
  • at du er dig dit ansvar bevidst i omgangen med skydevåben og ammunition.
  • at du kun skyder på de af myndighederne godkendte skydebaneanlæg og efter de for anlæggene gældende instrukser.

Der skal ved stævner af licensskydninger i DSF regi altid være en Range Officer tilstede, der har ansvaret for skydningen.

Det er af DSF påkrævet ved licensskydninger samt ved skydninger hvor stålmål eller bowling-pins forekommer, at alle deltagere, officials og tilskuere bruger sikkerheds-, skyde- eller almindelige briller. Ved alle typer skydninger skal høreværn bruges.

Pistoler, revolvere og geværer skal altid transporteres i kuffert, taske eller geværfoderal udenfor skydebanen. Skytten må kun pakke sit våben op og ned i de udpegede safety zones (sikkerheds områder). Ved skydninger på baner med faste standpladser skal våbnet pakkes ud på standpladsen eller i et område udpeget af stævneledelsen.

Udenfor safety zones må våbnet kun fjernes fra hylster under kommando af en Range Officer eller en Official.

Du må aldrig foretage træk-, sigte- og/eller aftræksøvelser med dit våben rettet mod personer. Lignende øvelser må endvidere kun finde sted i de udpegede safety zones.

Du skal ubetinget adlyde den ansvarlige Range Master (Skydeleder) eller Range Officer (Banekommandør).

Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.

Overtrædelse af en eller flere af sikkerhedsbestemmelserne skal straks påtales og kan medføre bortvisning fra skydebanen. I alvorlige tilfælde kan overtrædelse tillige medføre skyttens udelukkelse fra DSF.

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.