Kontakt information til bestyrelsen og regioner

Kontakt DSF

Nyheder fra DSF

Grundet manglende mulighed for at holde vores tidligere hjemmeside i live – er vi nu startet forfra, denne gang i WordPress. Der har derfor være et mindre “afbrud” i nyhedsartikler det sidste halve år. Det beklager vi, og forsøger at råde bod på det ved nogle oftere opdateringer.

Dansk Sportsskytte Forbunds bestyrelse

Formand:

Rasmus Saxild
formand@dsf.dk

Næstformand:

Claus Madsen

Kasserer:

Henrik Lerfeldt
Mobil: 6037 7677
kasserer@dsf.dk

Bestyrelsesmedlem:

Tim Andersen
tim@c.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Bo Stampe Madsen

Suppleant:

Goran Radosavljevic

Sekretær:
Formand region "øerne øst for Storebælt" (region øst):

Formand for den nedsatte arbejdsgruppe
Rasmus E. Lemvig
ipscdolff@gmail.com

Formand region Vest (Jylland og Fyn):

Mads Peter Bach
jylland@dsf.dk

DSF-Online redaktion:

Mads Peter Bach
redaktion@dsf.dk