A Licensansøgning

A Licensansøgning

Før du udfylder ansøgningen om licens skal du have læst betingelserne for at få licens, som er beskrevet her. Du risikerer at miste dine penge hvis du ikke har læst og overholder betingelserne! 

Der finder du også de aktuelle priser for licenskursus, og det årlige licensgebyr. (Samlet betaling for kursus og IPSC licens for første år er kr. 1450.-, som skal være indbetalt inden tilmeldingen er gyldig). 

Efterfølgende koster det 600 kr. pr. år at opretholde sin licens. Bemærk at A licens giver dig mulighed for at deltage i alle discipliner som kræver licens under DSF.

Datoerne for kommende licenskurser findes i kalenderen.

Yderligere information om IPSC kursusforløb med mere kan ses på www.ipsc.dk.

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.

DSF Licens – Sikkerheds og licenskursus

DSF A-Licens – IPSC Licenskursus

Licenskursus betingelser

DSF tilbyder forskellige niveauer af sikkerhedskurser. Niveauet afhænger af hvilken disciplin du ønsker at deltage i. Hvis du ønsker at skyde IPSC skal du have en DSF A licens, som sikkerhedsmæssigt er den mest omfattende, og som dækker IPSC reglerne, som man er nødt til at kunne for at skyde IPSC. (Se nedenfor for B-licens.)

DSF A licens giver ret til at skyde IPSC i hele verden.
DSF A licens giver også ret til at skyde skydninger omfattet af DSF B licens.

Er du interesseret i at deltage i et licenskursus skal du være opmærksom på følgende ting.

Foreningsmedlemsskab

For at kunne melde dig til et licenskursus skal du være medlem af en skytteforening, som er medlem af DSF. 

Vandelsgodkendelse

For at kunne tage licenskurset og efterfølgende få en licens kræves det at man er vandelsgodkendt af politiet (politiets kontrol af at man ikke er kendt som straffet for vold, overtrædelser af våbenloven m.m.). Det bedste er hvis man i forvejen har været medlem af en skytteforening i to år og har tilladelse til egen pistol. Det næstbedste er hvis ens forening har pistoler man kan låne og man kan få udstedt en SKV3 transporttilladelse til licenskurset. Derefter er det op til skytten at arrangere transport af pistol til træning og stævner. Er man mellem 16 og 20 år og ikke i stand til at få tilladelse eller transporttilladelse til pistol, er en vandelsgodkendelse mulig ved at søge om transporttilladelse til riffel. Godt nok må man så arrangere transport af pistol med andre (forældre, formand eller lignende), men kravet fra IPSC om vandelsgodkendelse kan så opnås på den måde.

Inden kurset starter skal du kunne fremvise våbentilladelse, våbenpåtegning (SKV2) eller transporttilladelse (SKV3), der dokumenterer at du er vandelsgodkendt. Har man våbenhandler tilladelse, eller foreligger der andre specielle forhold, så kontakt os i forvejen. Licensudvalget kan dispensere herfra ved forhold der kan sidestilles med vandelsgodkendelse.

Specielt for politi og militærpersoner.

Politi og militær personer er meget velkomne til at deltage i kurserne. Det er et krav, at man gør det som medlem af en civil skytteforening og ikke i kraft at sit job. Vi betragter Politiets Idrætsforening (PI) og lignende for militæret, som værende civile foreninger. Vi betrager pr. definition ansatte i politiet som vandelsgodkendte, og de behøver derfor kun at vise deres politi identifikation, hvis de ønsker at skyde med deres tjenestevåben. 

Møder du op til kurset uden at dette er i orden bliver du sendt hjem igen og mister prøvegebyret!

Udstyr

Til kurset skal du bruge følgende udstyr:

 • 9mm pistol. Det nemmeste er at gå til kurset med det vi efter IPSC reglerne kalder en ”standard” pistol. Der findes ”open” pistoler og ”production” pistoler, men begge disse gør det på forskellig vis lidt mere vanskeligt for en ny skytte. Du kan ikke bruge revolver til kurset. Du kan læse mere om disse typer pistoler (divisioner) i IPSC regelsættet.
 • Magasiner til pistolen (minimum to, helst tre eller flere).
 • Bælte med hylster og magasinholdere (minimum to, helst tre eller flere). Hylster skal være et ”trækhylster” med aftrækkerbøjlen dækket. Det skal i forvejen være tilpasset dig, så det sidder fast og stabilt på kroppen.
 • Ammunition. Du bør medbringe mindst 500 stk. ammunition. Det er ikke sikkert der bruges mere end 3 – 400, men hvis der er tid gentages øvelserne så mange gang det er muligt for at opnå så megen træning som muligt. Der må anvendes kappeklædt ammunition.
 • Høreværn og sikkerhedsbriller.
 • Passende tøj, herunder fodtøj til at stå op i i to dage. Tidligt forår og sent efterår kan det være meget koldt og vådt på en skydebane. I sommersæsonen kan det være meget varmt og være nødvendigt med solbeskyttelsescreme og hat.

Tilstrækkelig god våbenbetjening – lånt udstyr

Hvis du, som ny skytte, ikke vil investere i eget udstyr, før du har licensen, eller hvis du har bestilt en pistol og ikke fået den endnu, kan du sikkert låne en i din forening eller af DSF. Hvis det er tilfældet skal du inden kurset have testet pistol og udstyr og være rimeligt sikker i betjeningen af det lånte udstyr, så du er klar til at påbegynde øvelserne i kurset, uden først at skulle vænne dig til det nye udstyr. Du skal også sikre dig at lånt bælte/hylster/magasinholdere er justeret til dig selv.

Kursusindhold

Inden kursets begyndelse skal du have bestået den teoretiske del, der foregår online. Den teoretiske del beskæftiger sig indgående med IPSC regelsættet, som det er nødvendigt at have et godt kendskab til for at kunne skyde IPSC sporten. IPSC regelsættet er på engelsk, så det er nødvendigt at kunne læse engelsk for at gennemføre kurset.

Når du har betalt for kurset, vil du få tilsendt web adresse og adgangskoder for at kunne tage den teoretiske del på nettet. Denne del skal være bestået før den praktiske del af kurset. Det vil være en god ide at begynde på den teoretiske del straks efter modtagelse af adgangskoderne. Der  er meget læsestof og den teoretiske prøve skal være bestået senest 14 dage før det praktiske kursus. Hvis du ikke består får du mulighed for at tage prøven igen mod at betale en prøvegebyr på kr. 200,- igen. Kan du nå at gøre det inden deadline, og består du, beholder du din plads på det praktiske kursus.

Bemærk at den teoretiske del SKAL tages fra en computer, der er tilsluttet internettet. Hele systemet er lagt op omkring automatisk prøvebesvarelse osv. Der er IKKE mulighed for at få det printet ud og tilsendt, for at løse opgaven manuelt uden PC. Har du ikke en PC med netadgang, må du gøre det hos en kammerat, på biblioteket eller en internet cafe.

Under den praktiske del vil du bl.a. lære sikker våbenbetjening under følgende forhold:

 • Bedste skydestilling i forhold til opgaven.
 • Skydning med to hænder samt skydning med højre og venstre hånd alene.
 • Bevægelse med våben.
 • At skyde under bevægelse.
 • Skydning fra forskellige stillinger, over og under barrikader m.m.
 • Genladning (under bevægelse) da visse baner kan kræve op til 32 skud.
 • Skydning på stålmål/faldmål.
 • Skydning på bevægelige mål.
 • Hurtig skydning og afpasning af tempo i forhold til præcision.

Du vil tillige lære at blive fortrolig med IPSC kommandoerne for at lade, påbegynde skydning, afladning og våbenkontrol m.m., samt hvad det i øvrigt er nødvendigt at vide for at kunne deltage til et IPSC stævne.

Afsluttende prøve

Kurset slutter med en ”mini”-match med 4 baner (stages), som afvikles som et rigtigt stævne. Herunder skal skytten vise at han/hun har forstået de ting, der er blevet indøvet og kan bruge dem i en match situation. Skytter, der begår sikkerhedsmæssige fejl, vil ikke bestå den praktiske prøve.

Prøveperiode

Skytter, der har bestået den teoretiske og praktiske del, får en provisorisk licens. Provisorisk vil sige at skytten er på prøve. I løbet af 12 måneder efter licensen er taget skal skytten have gennemført mindst to matches, minimum level II, uden at blive diskvalificeret. Dette er for at sikre at det lærte er blevet forankret, og for at tvinge skytten til at anvende det lærte i praksis. Det er skytten selv, der skal gøre opmærksom på hvilke matches han/hun har deltaget i og sørge for at få det nye kort. Efter 12 måneder bliver det provisoriske kort ugyldigt, og licensen bortfalder.

Pris og betaling

Licensgebyr er kr. 450,- (går til NROI, der er den danske IPSC dommerorganisation).

Prøvegebyr er kr. 600,- (går til forplejning, baneleje, udstyr, skiver, plastre m.m.)

Årligt gebyr til DSF for IPSC licens kr. 600,- (dog kun kr. 400 inkl. oprettelse for første år, da det kun er et delvist år).

Skulle du være uheldig ikke at bestå, skal du regne med at det koster kr. 200,- at tage den teoretiske del igen, og det koster et nyt prøvegebyr på 600,- hvis det vurderes, at du har behov for at tage den praktiske del igen. Har du bare været uheldig til mini-matchen (eksamen) og kan nøjes med at tage den igen, når der næste gang er licenskursus, skal du ikke betale igen. Man kan dog kun gå op til licensprøven tre gange.

Du skal altså som minimum regne med en totaludgift på kr. 1450,- for at komme i gang, og derefter kr. 600,- om året. Dertil kommer dine egne udgifter til den ammunition, du bruger under kurset.

Oplysning om konto og betalingsfrist fremgår af den mail du modtager efter at have udfyldt tilmeldingsformularen herunder.

Er du under 20 år får du 50% rabat på licens, prøve og årlige gebyrer til DSF.

Afbud

Bemærk at eventuelt afbud skal være den kursusansvarlige i hænde senest 14 dage før den praktiske prøve. Af hensyn til baneleje, instruktører, mad og anden planlægning er dette VIGTIGT. Hvis du af en eller anden grund ikke kan deltage i kurset, og det ikke er oplyst til os inden de 14 dage før, så mister du prøvegebyret, som så må betales igen, inden nu næste gang går op til den praktiske prøve. (En bestået teoretisk prøve overføres naturligvis automatisk til det næste praktiske kursus.)

Hvor og hvornår

Information om sted og tid for kurserne fremgår af kursusoversigterne.

Normalt løber kurset over en weekend, og starter kl. 08:30 hver dag. Lørdag sluttes ca. 17:00. Søndag slutter kursusdelen ved frokost. Efter frokost er der prøve og individuel tilbagemelding. Forventet sluttid ca. 16:00.

Bemærk: Tidspunkter kan afvige, afhængig af hvor kurset afholdes. Faktisk tid og sted vil fremgå af dsf.dk kalenderen samt af den endelige bekræftelse, du vil modtage, efter du har bestået den teoretiske del. (Tider og ugedage er forskellige fra Sjællandske og Jyske kurser.)