IPSC

Diligentia, Vis, Celeritas (DVC) det er IPSC mottoet på latinsk og betyder Precision, Power, Speed

Hvad er IPSC?

IPSC, International Practical Shooting Confederation blev dannet i 1976 i USA, hvor idéen oprindeligt kommer fra. I dag har organisationen over 60 medlemslande verden over med mere end 25.000 licensskytter. I Danmark varetages IPSC af Dansk Sportsskytte Forbund, DSF. 
DSF har indtil 2022 uddannet over 1200 A-licens skytter og over 160 B-Licens skytter, A-licens giver også mulighed for at skyde alle discipliner som kræver B-licens. DSF har på årsmødet 2022 vedtaget en B22 Licens, som giver .22lr skytter mulighed for at skyde de discipliner som kræver B-licens med .22lr.

Våben
I IPSC bruges forskellige våbentyper: bl.a. riffel, shotgun og pistol. Våbnene som anvendes i IPSC er forskellige, dog må projektildiameteren i Handgun ikke være mindre end 9 mm. Der findes forskellige divisioner alt efter hvilken våbentype man bruger, i Handgun blandt andre STANDARD, PRODUCTION, PRODUCTION OPTIC, OPEN og REVOLVER. I production er det et våben som i princippet er direkte fra fabrikken man må opgradere lidt små ting men i bund og grund meget begrænset, hvorimod i STANDARD divisionen hvor det er tilladt at lave en del ændringer. I OPEN divisionen er stort set alle ændringer tilladt.

Stævner
Selve stævnet er opdelt i forskellige stages, man skyder den enkelte stage en skytte af gangen, mens en Range Officer følger skytten og kontrollerer sikkerheden samt om proceduren og regler overholdes. Hurtighed og præcision er to vigtige faktorer i IPSC, da det gælder om at træffe så godt som muligt, så hurtigst som muligt, idet resultatet beregnes ved, at man tager pointene og dividerer med tiden. 

Tiden måles med en elektronisk timer, som reagerer på hvert skud.
I Danmark har vi en del level II matches på bl.a. Kalvebod, Hanebjerg og Dall og på samme lokationer afholdelse der hvert år de store internationale matcher, Copenhagen Open, Rooster Mountain og Dall IPSC Challenge. Ud over disse store matches i Danmark er der også de store internationale stævner så som VM og EM, som begge afholdes hvert 3. år med deltagelse af mange danske skytter, samt det årlige NM.

IPSC skiven er opdelt i tre zoner A, C og D der hver repræsenterer en værdi eks. 5, 3, 1 point hvis man skyder MINOR eller 5,4,2 point hvis man skyder MAJOR.

Alsidighed i IPSC
En stage indeholder forskellige momenter, som kan kræve en del af skytten. Man kan f.eks. skyde med to hænder, venstre eller højre hånd, på stål eller bevægelige mål. Skydepositioner kan variere, ligesom bevægelighed på korte eller længere strækninger kan forekomme. Antallet af skiver varierer også, hvilket medfører, at der ofte kræves magasinskifte for at kunne gennemføre stagen. Afstanden til skiverne kan variere meget fra kort til lang afstand. Der bruges to typer mål i IPSC, papskiven (IPSC Skiven) som kan være i tre størrelser, alm. mini og micro. og stålmål som kan være popper, eller plates. Alle disse momenter kombineret på en stage gør, at IPSC er udfordrende og spændende at skyde. Man møder sjældent de samme stages to gange, hvilket viser den fantastiske alsidighed i IPSC.

Licens- og sikkerhedskursus
For at dyrke IPSC, skal man igennem et licens- og sikkerhedskursus, som består af en teoretisk prøve som man tager online, og et sikkerhedskursus som varer to dage. Inden sikkerhedskurset skal man have bestået den skriftlig onlineprøve, som omhandler sikkerhedsregler og IPSC-reglerne. På selve kurset lærer man at betjene sit våben sikkert og bevæge sikkert gennem en stage med sit våben. Skydningens forskellige momenter afprøves praksis og til sidst afsluttes kurset med en praktisk prøve, som minder om en normal match. Efter at have bestået både den teoretiske og praktiske prøve, får man sit midlertidigt licenskort. Efterfølgende skal skytten gennemføre to matches inden for samme år og først derefter får man sin permanente A licens.
A licensen giver ret til at skyde IPSC både nationalt og internationalt.

Landsholdet i Production division. Nordic Championship 2022 i Norge

IPSC Skive indelt i A,C,D zoner

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.

Landshold

Stævneudvalget har bl.a. til opgave at udtage bruttolandsholdet. Nedenstående er uddrag fra DSF’s vedtægter omkring udtagelse og sammensætning af stævneudvalget. Formålet er at informere om reglerne så der ikke er tvivl om stævneudvalgets kompetencer.

Uddrag Vedtægter for Dansk Sportsskytte Forbund

4. Organisation
4.6. Stævneudvalget består af en udvalgsformand, valgt på det ordinære årsmøde for et år ad gangen, et medlem af DSF’s bestyrelse, et medlem fra hver af de 3 distrikter samt formanden for NROI. Udvalgsformanden kan derudover selv sammensætte udvalget efter behov.

12. Stævneudvalget
12.1 Stævneudvalgets hovedopgave er, i samarbejde med NROI, at bistå og rådgive bestyrelsen i forbindelse med afholdelse af stævner, sikre internationale godkendelser, tilstedeværelse af de nødvendige officials samt at stævner overholder DSF vedtægter, reglementer og gældende instruks for banens brug.

12.2. Stævneudvalget skal koordinere alle stævner samt en gang om året udarbejde og udsende stævnekalender til alle distrikter.

12.3. Stævneudvalget skal sikre at en nødvendig beholdning af skiver og banemateriel er tilstede til nationale og internationale stævner.

12.4. Stævneudvalget udtager hold, der repræsenterer DSF til internationale skydninger.

Uddrag fra referatet af DSF årsmøde FSK hallerne Odense, søndag 29/2/2004.
Stævneudvalgets medlemmer:
· Per Bressendorff som formand,
· Lars Thilqvist som bestyrelsens repræsentant,
· Ralf Jochumsen som repræsentant for Sjælland,
· Allan Watkins for Fyn,
· Henrik F. Nielsen for Jylland og
· Steen Nitschke for NROI.