Nyheder

Her finder du de senest nyheder fra DSF

Seneste nyt fra DSF

Deltagelse i 2024 Australasia Handgun/PCC Championship

Danmark er blevet tilbudt 2 slots til 2024 Australasia Handgun Championship som afholdes i Bali, Indonesia i august 2024 (main match handgun 28-31 august). Hvis du ønsker at deltage, så kontakt udtagelsesudvalget senest 18 april. Hvis mere end 2 skytter ønsker at deltage, vil der bliver gennemført en normal udtagelse. Deltagergebyret er 3600,-

Da dette stævne ikke er et EM eller VM, støtter udtagelsesudvalget ikke deltagelse økonomisk.

10 nye A licens skytter uddannet i Engesvang

Denne weekend kunne NROI sammen med DSF uddanne 10 nye A-Licens skytter i Engesvang i Jylland.
Stort tak for de frivillige kræfter bag licens kurset og stort tillykke til de 10 nye licensindehavere

Yderligere udtagelse IPSC World Shoot Rifle 2024

World Shoot Rifle 2024 afholdes i Oulu, Finland. I finder Information om matchen her:
https://2024rws.worldshoot.org

Danmark er blevet tildelt flere pladser til IPSC World Shoot Rifle 2024, så vi åbner nu en runde 2 af tilmelding. Skytterne udtaget i runde 1 er naturligvis stadig udtaget, og skal ikke søge igen.

Du kan se udtagelsesretningslinierne her. Husk at være klar med de resultater du vil udtages på baggrund af, når du går i gang med at udfylde skemaet.

Du kan vælge om du ønsker at deltage på et evt. landshold i din division eller ikke. Udtagelsesudvalget sætter landsholdene.

Sidste frist for at komme i betragning til udtagelse er torsdag d. 18 april. Du kommer i betragtning ved at udfylde skemaet her. Vi forventer at kunne offentliggøre den prioriterede liste 25. april

Du skal indbetale et deltagergebyr, 4.200 for at komme i betragtning. Betalingsdeadline er 18. april. Hvis du ikke indbetaler til tiden, mister du muligheden for at få en plads. Du skal indbetale på DSF konto 1551-0005546079

Hvis du ender med ikke at blive udtaget, får du refunderet gebyret.

Udtagelsesudvalget vil se på alle udtagne skytters tidligere placeringeri IPSC riffel, for evt. økonomisk støtte.

Udtagelse til AHC 2024

Danmark er blevet tildelt 4 slots til African Handgun Championship 2024, som afholdes i slutningen af september, i Stilfontein, Sydafrika. Vi forventer at main match starter 24/9.

Hvis du ønsker at blive udtaget, skal du læse betingelserne for at blive udtaget, og udfylde dette skema, og indbetale deltagergebyret på 1100,- senest 18. april. Du skal indbetale på DSF konto 1551-0005546079, og skrive dit navn AHC 2024 som beskrivelse. Udtagelsesudvalget offentliggør de udtagne 25. april.

Da dette stævne ikke er et EM eller VM, støtter udtagelsesudvalget ikke deltagelse økonomisk.

Steffen Larsen stille spørgsmål til JM

Steffen Larsen fra LA – Formand for Retsudvalget stiller her JM nogle spørgsmål i folketinget, mediepolitikken i Folketinget gør at man ikke må ændre i indslaget derfor får i her det fulde spørgsmål fra Steffen Larsen til JM.

Tim Andersen skal bisættes tirsdag d. 2 april kl. 11.00

Vi beklager den lidt for hurtige udmelding i går!

Tim Andersen skal bisættes tirsdag d. 2 april kl. 11.00 i kapellet ved Gladsaxe kirkegård, Gladsaxe Møllevej 41, 2860 Søborg.

Alle som ønsker at vise sin sidste respekt til Tim er velkommen.

Efter bisættelsen vil vi mindes Tim i kantinen på Københavns Skyttecenter, Selinevej 5, 2300 København S.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Tim Andersen er gået bort. 

Dear fellow IPSC members.

I am very sad to inform all of IPSC Denmark, that today Tim Andersen passed away in Herlev Hospital.

Tim played an extremely important role and was the driving force in forming DSF, making Danish IPSC and other DSF Disciplines what they are today.

Tim was the DSF Chairman and IPSC Regional Director for 23 years, we owe him thanks for his great contribution.

Tim will be remembered for his passion and dedication.

He will be sorely missed by me and many others.

May he rest in peace.

Mark

Tim Andersen er gået bort.

Tim modtog efter indstilling i 2022, Poul Glesner’s Fortjenstpokal.
Pokalen blev givet til Tim, som i en lang årrække har arbejdet ihærdigt og utrætteligt for DSF og skydesporten i Danmark.

Tim havde et særlig fokus på at udbrede discipliner, som i starten kun blev dyrket af et fåtal af skytter, men som i dag dyrkes af mange udøvere rundt om i Danmark. IPSC er vokset til en disciplin hvor danske skytter nu opnår flotte internationale resultater. Selv om det i årenes løb ikke altid har været let, og der ikke altid har været enighed om muligheder og retningen i Dansk skydesport, har hans store arbejde bidraget væsentligt til de discipliner som vi dyrker i dag og Tim har sat sit præg på den store udbredelse og fremgang i Danmark.

Det er blev til over 30 års arbejde med skydesporten. Tak for kampen Tim, du vil blive savnet.

Hvil i fred Tim, og ære være dit minde.

Dansk Sportsskytte Forbund
NROI Danmark

DSF kæmper fortsat.

DSF kæmper fortsat for at komme selvstændig på våbenbekendtgørelsen.

Der er nu gået mere end to år, siden DSF indsendte sin ansøgning til Justitsministeren.

Det er ikke kun DSF’s bestyrelse der synes det er meget lang behandlingstid, det synes formanden for retsudvalget Steffen Larsen vist også!

Steffen har for anden gang spurt justitsministeren ind til vores ansøgning.

https://www.ft.dk/samling/20231/spoergsmaal/S693/index.htm?fbclid=IwAR07gpqRls75v0IEtwbSfi7ltQ6gbjKostIZUX11XD74a0BHIy-abOJHUZU

DM 15 Meter Grovpistol 2024

Brøndby Skf. og Århus Pistol Skf. har hermed fornøjelsen at indbyde til DM 15 Meter Grovpistol 2024 på foreningernes baner:

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndbyvester eller Tilst Vestervej 14 B, 8381 Tilst.

Brøndby: Lørdag d. 16. og søn. d. 17. marts, skydetider hver time 10 – 14

Aarhus: Kun søn. 17. marts, skydetider hver time 9 – 15

Våbenklasser:

Standard pistol/revolver .32, Standard Pistol SP, Standard Revolver SR

Klasser:

Alle våbenklasser skydes i alm. og Veteran klasser (55 år).

Der vil være medaljer/præmier efter DSF præmiepolitik.
Dog forbeholdes ret til at slå små klasser sammen.
Se konkurrence betingelser og reglement på hjemmesiden under discipliner

Tilmelding på:
Øst: info@skydeklubben.dk
Vest: lg1309@gmail.com

Det er tilrådeligt med tilmelding og at skytterne møder ½ time før skydetid.
Er skytten ikke mødt, frigives dennes skydetid.

Pris pr. skydning individuelt: Kr. 100.

Ammunitionsforbrug pr. skydning: 30 samt prøveskud
Bemærk: Alle grovkaliber, Aarhus dog IKKE kappeklædt!
Der er kaffe & småkager samt salg af vand og chokolade

Indkaldelse til DSF Årsmøder 2024

Indkaldelse til DSF og Aktivitetskomiteen for Dynamisk Sportsskydning Årsmøder 2024


Hermed indkaldes til årsmøderne Søndag d. 25. februar 2024. Dansk Sportsskytte Forbunds årsmøde samt Aktivitetskomiteen for Dynamisk Sportsskydnings årsmøde og NROI Årsmøde jf. vedtægterne. DSF er vært ved en frokostbuffet kl. 12. For de, der ønsker frokost, bedes antal frokoster anføres ved deres tilmelding.

Årsmøderne afholdes i 2024:

SAS Klubben
Ved Diget 25 
2770 Kastrup.

Årsmøderne afholdes som følger:

DSF Årsmøde
Start kl. 13.00

Dagsorden for DSF Årsmødet:

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Udvalgsformændene aflægger beretning 
4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent, licensgebyr m.v.
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse 
8. Valg af suppleant til bestyrelsen 
9. Valg til udvalg 
10. Valg af revisor samt revisorsuppleant 
11. Eventuelt 

Punkter rejst under pkt. 11. kan ikke besluttes på mødet

Aktivitetskomiteen for Dynamisk Sportsskydnings Årsmøde:
Forventet start kl. 15.00

Dagsorden for Aktivitetskomiteen:


1. Valg af dirigent.
2. Aktivitetskomite aflægger beretning  
3. Aktivitetskomite forelægger det nye års program og budget 
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Valg
6. Eventuelt 

Punkter rejst under pkt. 6 kan ikke besluttes under årsmødet.

Eventuelle forslag skal for begge møder være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet. Tilmelding til årsmøderne foregår jf. vedtægterne.

5.4. En medlemsforening har stemmeret til DSF’s årsmøde efter følgende regler: Fra 1 til 40 medlemmer giver 1 stemme. 1 ekstra stemme opnås for hver påbegyndt 20 medlemmer foreningen yderligere har, der kan dog maksimalt opnås i alt 5 stemmer pr. forening uanset medlemsantal.  

Til Aktivitetskomiteens møde har hver klub/forening 1 stemmeberettiget deltager.  *) Klubber/foreninger med 250 medlemmer eller derover har 2 stemmeberettigede deltagere. 

Medlemsantallet opgøres på baggrund af senest registrerede medlemstal i CFR. 

Tilmelding foregår via mail til formand@dsf.dk med CC til sek@dsf.dk samt info@skytteunion.dk med angivelse af:

Foreningens navn: 

Formandens navn: 

Angivelse af navne på den/de delegerede:

Antal gæster:

Antal frokost deltagere (12.00 – 13.00):

Delegerede for DSF mellem 1 og 5:

Delegerede for Aktivitetskomiteen 1 eller 2 *):


Tilmeldingsfristen er senest er søndag d. 11. februar kl. 13.00 (For Aktivitetskomiteens møde alene dog senest søndag d. 11. februar kl. 15.00).

Hvis ikke andet er angivet betragtes tilmeldingen som værende gældende til både DSF’s og Aktivitetskomiteens årsmøder samt frokost. Husk venligst anfør om foreningen medbringer gæster, der ønsker frokost.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

NROI’s årsmøde finder sted efter de to ovenstående møder, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Udvalgsformændene aflægger beretning 
4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af suppleant til bestyrelsen 
8. Valg af udvalgsformænd og næstformænd 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

Med venlig hilsen 

Henrik Lerfeldt
Formand NROI Danmark

Udtagne IPSC World Shoot Rifle 2024

Følgende skytter har ansøgt og betalt rettidigt, og er blevet udtaget til IPSC World Shoot Rifle 2024:

  1. Jørgen Tang Nielsen
  2. Johan Mastrell
  3. Kim Nielsen
  4. Bo Stampe Madsen

Mvh,
Udtagelsesudvalget

Udtagelse IPSC World Shoot Rifle 2024

World Shoot Rifle 2024 afholdes i Oulu, Finland. I finder Information om matchen her:
https://2024rws.worldshoot.org

Danmark er i første omgang blevet tildelt 10 pladser og går nu i gang med udtagelse, for at lave en prioriteret liste. Du kan se udtagelsesretningslinierne her. Husk at være klar med de resultater du vil udtages på baggrund af, når du går i gang med at udfylde skemaet.

Danmark bliver muligvis tildelt flere pladser senere, så hvis du ikke bliver udtaget i første omgang har du mulighed for at blive på en venteliste.

Du kan vælge om du ønsker at deltage på et evt. landshold i din division eller ikke. Udtagelsesudvalget sætter landsholdene.

Sidste frist for at komme i betragning til udtagelse er fredag d. 29 december. Du kommer i betragtning ved at udfylde skemaet her. Vi forventer at kunne offentliggøre den prioriterede liste fredag d. 12. januar.

Du skal indbetale et deltagergebyr, 4.200 for at komme i betragtning. Betalingsdeadline er 5. januar 2024. Hvis du ikke indbetaler til tiden, mister du muligheden for at få en plads. Du skal indbetale på DSF konto 1551-0005546079

Der er ikke truffet nogen beslutning om at DSF støtter deltagelse økonomisk.

Hvis du ender med ikke at blive udtaget, får du refunderet gebyret.

Copenhagen Open 2024

Copenhagen Open 2024 danner rammerne om dele af danmarksmesterskabet i IPSC i 2024.
Divisionerne OPEN – STANDARD – PRODUCTION og PRODUCTION OPTIC vil blive afgjort på Københavns Skyttecenter d. 8-9 juni 2024

Tilmeldingen til Copenhagen Open 2024 åbner 1. Dec. kl. 18.00
https://shootnscoreit.com/event/22/19227/

DM IPSC 2024

IPSC udvalget indbyder alle foreninger der ønsker at afholde IPSC DM 2024 om at gi’ et bud. DM forventes at være en lv. III match.

Buddet bør indeholde:

  • Hvilke divisioner I ønsker at afholde DM i
  • Hvor mange stages I regner med at matchen indeholder
  • Antal pladser i matchen
  • Dato for afholdelse af matchen
  • Navn på matchen
  • Navn på match director

Buddet sendes til IPSC udvalget, senest 30/11.

Alt er indlæst
Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.