Dansk Sportsskytte Forbund

Point card

Alle nationale points opdateres ved at RM indrapporterer match points for de RO’ere der har været på en given dansk match.

Bemærk at RO’ere der arbejder i udlandet stadig skal have point card med til udlandet og få RM’s eller MD’s underskrift.

Point card kan hentes herunder. Det er i PDF format, og der skal indtastes antal matchpoints og navn inden det udskrives. Kortet kan bukkes og klippes til så det passer i plastlommer. Det er vigtig at du selv husk at registrerer dine optjente points ved udenlandske matcher, dette gøres i NROI pointsystem.

Husk at kortet skal indsendes til formanden for RO udvalget i senest d. 31 januar. Kortet kan indsendes som email, enten indscannet eller som digital foto. Herefter kan de indsendte point godkendes i NROI pointsystem.

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.