A+ Licensansøgning

A+ Licensansøgning

A+ Licenskurset er lavet som et rent selvstudie, altså uden en praktisk prøve. Man skal dog lige være opmærksomme på et par ting inden man starter sin tilmelding.

For at kunne skyde alene skal I både have taget A+ Licensen, og der skal være udarbejdet en A+ vejledning for den pågældende skydebane I skal skyde på.

På nuværende tidspunkt findes der en lang række vejledninger for en del skydebaner rundt om i landet, dem finder du her (https://dsf.dk/a-vejledninger) mens det er op til jer, at bede formænd/skydebane ansvarlige for det sted I vil skyde, om at udarbejde og få godkendt en A+ Vejledning, hvis sådan en ikke findes. I kan sagtens tage kurset som skytter, men i må ikke skyde alene, før der er en vejledning for banen. licens under DSF.

Vejledningen skal indsendes sammen med instruks for banens brug og miljøgodkendelsen for banen, det hele sendes til NROI’s banegodkendelsesudvalg (bane@nroi,dk) til godkendelse, derefter vil den blive gennemgået af udvalget og blive evalueret af en DSF banelægger. Det er ikke noget der sker natten over husk det.

Endvidere skal I have en fuld A licens, altså ikke kun en provisorisk A Licens. På den måde er det kun skytter med et par stævner på bagen, der kan opretholde retten til at skyde alene.

For at tage kurset skal I gå ind der, hvor I tog teorien til jeres licenskursus (https://kursus.dsf.dk/) og logge på med jeres DSF brugernavn/password. Læs teorien igennem og afslut med prøven. Når (eller hvis) I består hører I nærmere via e-mail fra DSF/NROI.

Hvad må jeg med en A+ Licens?

Vi har arbejdet på af få retningslinjerne ud til skytterne for at undgå der skulle være skytter der skulle komme til at overtræder de regler og vilkår som er gældende ved A+ skydninger rundt om på de skydebaner der har en A+ Vejledning i Danmark.

Derfor har vi samlet en lille vejledning som er hovedpunkterne i A+ skydning, og som SKAL overholdes til enhver tid.

 • Påklædning (Politisk Korrekt og sikkert)
  Husk at værne om vores image som sport. Vi er jo ikke en paramilitær afdeling – hverken vores skydninger eller holdninger signalerer dette. Altså ikke camouflage tøj eller andet, der kan signalere, at det er andet end sport. Jo mere farver og sponsortøj osv. jo bedre
 • Briller og høreværn
  Selvfølgelig – hvorfor skulle det være anderledes, bare fordi man skyder alene? Det gælder også eventuelle tilskuere man selv har medbragt, eller for den sags skyld forbipasserende, der stopper for at kikke på. Splat i øjet på en tilskuer ender med at være vores (dvs. skyttens) problem uanset hvad…
 • Forholdsregler ved evt. ulykker
  Inden skydningen påbegyndes, så prøve lige at bruge et øjeblik på at tænke over, hvad du egentlig vil gøre, hvis du skulle være så uheldig at komme til skade. Er du helt alene på en ellers tom skydebane, ville det måske være smart at have sin mobiltelefon på sig og ikke i en taske eller i bilen på parkeringspladsen.
 • Grundtræning, ikke scenarietræning
  Bemærk, at den træning, som dette kursus giver mulighed for, skal og må kun være grundtræning, øvelser som træner specifikke enkeltstående delelementer. Der kan ikke opbygges baner med scenarier, der skal gennemløbes, som ved normale stages. Bevægelse skal begrænset til det minimum, der er nødvendigt for at træne det ønskede delelement. Husk at sætte sikkerhedsflag på jeres skyde begrænsninger i henholdsvis højre og venstre side. 

Er der kun dig selv, er begrebet “skyd alene” ikke til at misforstå.

Det stiller nogle krav til selvdisciplin og planlægning.

Det kan være fristende at tage lidt lempeligt på reglerne, når der nu ikke er andre til at se, om man overholder dem. Men, det er IKKE tilladt. Udvis ansvarlig adfærd, og betragt den adgang til selv at træne som A+ licensen giver mulighed for, som en ret, der har været kæmpet længe og indædt for. Vær ikke den, der er årsag til at retten til at træne selv bliver inddraget for alle.

Planlægning vil sige, at du har tænkt på hvad der evt. kan gå galt og taget højde herfor. Hav altid din mobiltelefon på dig. Hav en forbindingskasse med dig. Hav værktøj til udbedring af funktionsfejl. Medbring værktøj til opsætning af skiver m.m. så du ikke er nødt til at improvisere. Hav dig egen timer og vær sikker på, hvordan du kan bruge den alene, og hvor du vil have den siddende. Det kan være i bælte, på arm osv.

Er du ikke alene, er der flere kombinationsmuligheder:

1: Dig med A+ licens og en eller flere med A licens (eller helt uden) 
Du kan skyde alene, men de andre må ikke deltage som andet end tilskuere på sikker afstand. A+ licensen giver ikke ret til at være RO overfor andre eller hjælpe andre i deres A+ skydning.

2: Dig med A+ licens og en eller flere også med A+ licens:
A+ licens giver dig ret til at træne alene, men IKKE sammen med andre. Er der flere til stede samtidig, skal der være en udpeget skydeleder og dette kan kun være en uddannet RO – altså ikke en A+ skytte! De øvrige skytter med A+ licens må forblive tilskuere, indtil du er færdig med at skyde. Evt. kan I aftale en ordning, hvor I skiftes til at skyde, men så skal de øvrige skytter stadig være tilskuere på skift. En A+ skytte må ikke argere som RO og stå med en timer og give kommandoer for at hjælpe en anden skytte. Dette vil overføre en del af ansvaret, som du ifølge A+ licensen har, til en anden skytte, og det giver A+ licensen ikke mulighed for. At tage det ansvar, er en del af det RO‘erne bliver uddannet i, men altså ikke A+ skytter. Lad os lige tage den en gang til, for den er meget vigtigt: En skytte med A+ licens er altså ikke en light udgave af en RO, Intern RO i klubben eller andet. Det er begreber, der ikke eksisterer. A+ giver ingen ret til at være RO for andre skytter eller optræde som RO i andre sammenhæng. A+ giver ikke en mere ret til at bestemme end en uden A+. A+ giver ret til at træne delelementer alene og ikke andet.

3: Dig med A+ licens og en eller flere RO’ere på samme tid:
Er der en RO til stede, som er villig til at tage RO rollen på sig, trænes der helt på samme måde som normal A+ Træning med delelementer men blot en RO til at give kommandoer og time skytten. Er der en uddannet RO tilstede som træner selv, vil denne kunne påtage sig ansvaret som ansvarlig RO for træningen, så træner alle A+ skytterne på skift med de øvrige A+ skytter, og vil altså indgå i den turnus som RO’en er ansvarlig for, skal RO’en selv skyde er alle tilbage til udgangspunktet som er gældende for A+ Skydning, Husk dette!

4: Skyder RO’en alene, er han selvfølgelig stadig omfattet af reglerne under A+ licensen og må stadig kun træne delelementer.

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.