Dansk Sportsskytte Forbund

A+ skytter….. !!

Vi har lige haft en sag ordensudvalget (DSF), som desværre har ført til, at en skytte har fået frataget sin A+ licens i 2 år og sin A licens i 1 år. Der er tale om en A+ skytte, som i udgangssituationen overså 3 af hovedreglerne for A+ skydning:

1) Der må kun skydes under bevægelse, når skydningen er en begrænset og kontrolleret bevægelse. Man må mao kun øve eet delelement, f.eks. at bevæge sig hen til en skiveopstilling og så beskyde den. Det er så det. Man må IKKE bevæge sig videre, men skal i stedet gennemgå afladningsproceduren.

2) Skytten skal altid starte med at etablere et klart markeret Safety Area. Umiddelbart herefter SKAL der placeres sikkerhedsflag på begge sider af de mål, der skal skydes efter

3) En A+ skytte må kun time sig selv

De øvrige skytter på banen, var skytter, som ikke havde A licens.

Så sørg nu for at overholde A+ reglerne til punkt og prikke. Vi kan ikke – og vil ikke – leve med disse overtrædelser.

Kim Wiencken

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.