Dansk Sportsskytte Forbund

DSF regnskab 2021

1176676 – Dansk Sportsskytteforbund    
Nr.Navn01.01.2018
– 31.12.2018
01.01.2019
– 31.12.2019
01.01.2020
– 31.12.2020
01.01.2021
– 31.12.2021
Budgetforslag
2022
 Indtægter     
1010Ufordelte kontingent-indbetalinger400,00807,650,000,000,00
1011Medlemskontingent, personer341.344,00467.879,75329.100,00474.400,00500.000,00
 Dobbeltopkrævning 2019 overført til 2020 -108.000,00108.000,000,000,00
       
1050Indtægter i alt341.744,00360.687,40437.100,00474.400,00500.000,00
       
1026Foreningskontingenter på faktura128.445,00262.168,49187.089,79195.078,31200.000,00
1066– Kontingent til Dansk Skytte Union-70.469,76-105.349,12-67.358,72-67.446,08-70.000,00
1071– Forsikring, betales til Unionen-25.600,00-39.600,00-29.520,00-32.035,00-35.000,00
 Foreninger netto32.375,24117.219,3790.211,0795.597,2395.000,00
       
1081Salg – skiver og t-shirts fratrukket omkostningerne0,000,00-1.089,64817,180,00
1150Tilskud til Regioner (og Distrikter)-35.000,00-17.460,00-21.960,000,000,00
1222A-licenskurser indbetalt i året99.775,00119.657,50105.850,0075.050,00100.000,00
1233B-licenskurser indbetalt i året56.776,7530.046,252.200,0053.000,0060.000,00
1244 – Licensgebyr betales til NROI for lån af RO’er-48.600,00-42.600,00-24.975,00-25.298,00-50.000,00
1261– Licenskursus-udgifter-86.895,50-79.214,24-23.309,91-24.454,86-80.000,00
1262Missia-uddannelse0,00-4.791,00-23.178,050,00-10.000,00
       
 Indtægter i alt360.175,49483.545,28540.848,47649.111,55615.000,00
       
 Kontingentudgifter til organisationer     
2014IPSC Aff. fee-4.346,63-5.069,41-7.411,14-7.005,26-8.000,00
2028IPSC per Capita fee-25.990,20-33.655,25-37.747,60-34.650,41-40.000,00
2056Kontingent WFSA-4.530,88-9.085,47-2.255,80-4.506,71-5.000,00
2061USPSA-medlemskab0,00-13.112,380,000,00-5.000,00
2070Kontingent AETSM-225,450,000,000,00-250,00
2084Kontingent IMSSU-467,82-448,970,000,00-500,00
2085Kontingent WA1500-393,630,00-373,730,00-400,00
2098PR arrangement/materialer-18.412,75-951,330,000,00-25.000,00
2099Støtte til nye foreninger0,00-20.000,00-128.551,25-4.500,00-50.000,00
       
 Kontingentudgifter til organisationer-54.367,36-82.322,81-176.339,52-50.662,38-134.150,00
       
 EHC & WS m.fl.     
21082018, DM på KSC21.665,24-16.772,450,000,000,00
21092019, WS-rifle (overført fra 2018)-60.831,60-22.028,140,000,000,00
21102018, WS Shotgun-26.449,480,000,000,000,00
21112019, DM på KSC0,00-140.983,56-6.500,000,000,00
 Viderefaktureret til DSF-København0,00131.700,000,000,000,00
21122019, EHC Handgun Serbien0,00-134.959,680,000,000,00
21132019, Australasia0,00-3.183,860,000,000,00
21142019, SteelChallenge0,00-5.300,280,000,000,00
 2020, WS Thailand (udskudt til 2022)0,000,00-19.929,530,00-45.000,00
 T-shirts til forskellige matcher, samlet0,00-17.488,140,000,00-10.000,00
       
 WS m.fl.-65.615,84-209.016,11-26.429,530,00-55.000,00
       
 Driftsomkostninger     
2126Rejser-30.654,00-11.059,920,00-100,00-12.000,00
2140Porto, trykning, kontorart m.m.-40.546,65-45.137,64-48.702,00-21.036,66-50.000,00
2154Gebyrer NETS / PBS-6.912,97-13.516,72-6.184,50-5.257,46-8.000,00
2168Gebyrer Danske Bank-566,63-300,00-822,71-1.133,00-2.000,00
2177ForeningLet0,000,000,00-12.895,25-14.000,00
2182Årsmøde-8.494,00-21.968,74-42.420,00-38.389,00-40.000,00
2196Interne møder-7.231,55-18.995,68-17.263,70-2.198,83-10.000,00
2198Nordic Meeting-2.797,00-9.613,42-29.478,270,00-15.000,00
2210Unionsmøder-9.168,35-15.044,89-9.728,32-6.648,00-15.000,00
2252Internet-3.049,01-750,430,000,000,00
2253Nye websider-16.250,00-10.158,75-19.362,50-40.935,00-25.000,00
2266Advokat-1.875,00-20.843,750,00-7.875,00-100.000,00
2392Præmier-1.489,65-7.472,80-14.501,42-10.892,54-12.500,00
2999Gaver og andre engangsudgifter-1.600,200,000,000,000,00
       
 Omkostninger i alt-130.635,01-174.862,74-188.463,42-147.360,74-303.500,00
 RESULTAT109.557,2817.343,62149.616,00451.088,43122.350,00
       
       
 Aktiver:     
5500Tilgode hos DSF København  131.700,00131.700,00 
5600Debitorer  14.539,76115.070,55 
6811Andre tilgodehavender  -12.604,8140.518,56 
6820Likvide beholdninger  262.911,15584.345,42 
       
 Aktiver i alt  396.546,10871.634,53 
       
 Egenkapital:     
9713Egenkapital primo  330.930,10396.546,10 
1011Periodisering 2019->2020  -108.000,000,00 
9733Indgået fra tidligere kasserer  24.000,0024.000,00 
 Årets resultat  149.616,00451.088,43 
       
 Egenkapital ultimo  396.546,10871.634,53 
       
       
 Bilag er stikprøvevis gennemgået. Likvide beholdninger er konstateret tilstede.     
 Revisor     
       
       
 Dennis Martlev, årsmødevalgt revisor     
Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.