Ansøg om indmeldelse

Ansøg om indmeldelse

For at en forenings medlemmer kan få og oppebære våbenpåtegning (SKV2) til de våben der specielt bruges i DSF regi, skal foreningen være medlem af DSF.

Medlemsskab er også en forudsætning for at foreningens medlemmer kan deltage i licenskurser, arrangeret af DSF.

Et medlemskab giver tillige mulighed for, at foreningen kan arrangere stævner under DSF som f. eks Tjenestepistol.

Endelig deltager kun medlemmer af DSF-medlemsforeninger i de præmievåbenlodtrækninger vi har årligt.

Herudover står DSF’s forskellige uddannelsestilbud til rådighed for medlemsforeninger, ligesom DSF yder rådgivning ved banegodkendelser.

Optagelse som medlem foregår ved at foreningen udfylder en online indmeldelsesformular vedhæftet foreningens vedtægter. Denne godkendes af DSF bestyrelse ved elektronisk udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Hvis bestyrelsen accepterer ansøgningen, fremsender DSF’s kasserer indenfor 14 dage information til foreningen om indbetaling af kontingent. Når kontingentet er modtaget er foreningen medlem.

Kontingentet for foreninger der har DSF som “primært” medlemskab, modsvarer det Dansk Skytte Union opkræver hos DSF, og er p.t. (december 2019) kr. 20,48 pr. medlem (medlemstal tages fra det centrale foreningsregister) + 720 årligt i forsikring.

Kontingentet for foreninger der allerede er medlem af andet forbund under Dansk Skytte Union, fastsættes på DSF’s årlige generalforsamling og er pt. (december 2019) kr. 920.


Ved formand:


Ved kasserer:


Medlemmer:


Foreningen har antal godkendte standpladser til:


Foreningen har adgang til terræn godkendt til:


Foreningen er evt. interesseret i at afholde DM på følgende discipliner:


Foreningen er medlem af:


Vedhæft foreningens vedtægter herunder:


Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.