Dansk Sportsskytte Forbund

Beslutningsreferat bestyrelsesmøde 19. august 2019

  • Delegeret til DskyU årsmøde bliver overladt til de enkle klubber som ønsker af deltage. Klubberne tilmelder sig selv til DskyU.
  • DSF ønsker promoter Steel challenge. Dette kan gøres ved, at klubber kan søge tilskud til indkøb af stålmål. Dog forventes det at klubberne overholder de gældende krav og aktiviteter.
  • Klubber / personer som ønsker at afholde vores danske mesterskaber under DSF og på samme tid ønsker en underskudsdækning, skal aflevere et realistisk budget, som skal godkendelse af DSF-bestyrelse. Budgettet skal afleveres mindst 4 måneder inden match afholdes.
  • Der er givet tilsagn om, at SSIN har søgt om støtte til et fuld Steel Challenge set.
  • Der er oprettet en gruppe til at lave vores nye hjemmeside færdig.
  • Der er ansøgt om støtte til team træning. Dette blev afvist da vores tilskud til skytter gives i form at fee til WM og EM.
  • Struer Skyttekreds har ansøgt om tilskud til materialer, for at kunne afholde IPSC matches. Ansøgningen blev godkendt, da vi på nuværende tidspunkt kan se en stigning af afholdte matches hos dem, og vi ser gerne flere matches i fremtiden.
  • Al officielt kommunikation fra bestyrelsen foregår kun på mail samt vores hjemmeside. Sociale medier bliver kun brugt til information
Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.