Discipliner

Hvilke discipliner skydes der i DSF regi?

DSF´s aktiviteter dækker mange interessante skydediscipliner, jf. herunder. I skrivende stund er informationen om de forskellige discipliner begrænset til de mest aktive, og i det omfang det er muligt vil der komme yderligere information om disse discipliner senere.

15m Grovpistol

15 meter (indendørs præcissionsskydning) Alle pistol- og revolvertyper fra .32 og op i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand må benyttes.

15m kombipistol

Skytten skal i 15 M Kombipistol skyde præcisionsskydning med pistol, herunder en del af serien på tid.

15 & 50m Kombiriffel

Skytten skal i 15/50 M Kombiriffel skyde præcisionsskydning med kortdistanceriffel, herunder en del af serien på tid.

200m Kombiriffel

Skydningen er en kombination af præcisionsskydning, 2 x 5 skud på 2 x 5 minutter, samt hurtigskydning, 2 x 5 skud på tid.

Bowling Pins

I Bowling-Pin vil alle mål vil være almindelige bowlingkegler, fremstillet af træ og plastic.

DSF 300-600-1000m riffel

Skytten skal i DSF 300/600/1000 M Skydning skyde præcisionsskydning med langdistanceriffel, på en fastsat tid.

IPSC

DVC….

Kombipistol

Skytten skal i Kombipistol skyde præcisionsskydning samt genlade sit våben, – begge dele indenfor begrænset tid. 

Metalsilhouet

Skydning mod metalsilhuetter – af dyr.

PPC 1500

PPC er en type præcisionsskydning med grovkaliber revolver og pistoler.

Precision Rifle Shooting

PRS konkurrencer er udformet for at teste en skyttes evne til at skyde præcist, korrigere for miljømæssige faktorer og løse problemer hurtigt.

Steel Challenge

Steel Challenge er en skydning hvor man i fri udgangsstilling dvs. stående, våben hylstret og sikret skyder 7 forskellige stationer med opstilling af stålmål (runde og kvadratiske) på forskellige afstande (fra 6 m og ud til afstande af 32 m)

Terrænmæssig hurtigskydning

Minder om terrænskydning i DGI-regi.

Tjenestepistol

Skytten skal i Tjenestepistol skyde præcisionsskydning samt genlade sit våben, – begge dele indenfor begrænset tid.

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.