Dansk Sportsskytte Forbund

Forslag til årsmødet 26.02.2022

At det nuværende Steel Challenge reglement under DSF udskiftes
Det nuværende Steel Challenge reglement under DSF er forældet, da det ikke er opdateret siden 2000. I mellemtiden er der både sket ændringer i Steel Challenge reglementet i USA, og en udvikling i beslægtede discipliner som IPSC.
Det forældede reglement er til skade for afholdelsen af Steel Challenge stævner i Danmark, da matcharrangørerne i en vis grad er henvist til selv at fylde hullerne i reglerne ud. Det betyder f.eks. at der ikke nødvendigvis er enighed om våbenklasserne ved stævner afholdt i Danmark.

Beslutning:
DSF Steel Challenge reglement skiftes ud med “Nordic Steel Challenge Rule Book, April 2019 Edition”, som træder i kraft 1. februar 2022. Denne opdateres fremover, i samarbejde med de øvrige nordiske regioner.

At en B- licens etableres
For nuværende er det kun muligt at tage B-licens med et grovvåben. Der er en efterspørgsel på at kunne tage B-licensen med et .22 våben, og med start fra “low ready”. Grunden til at jeg foreslår en anden type licens er, at en skytte med B-licens har ret til at trække våben fra hylster, hvilket selvsagt kræver at skytten undervises i, og øver dette under licenskurset, og demonstrerer sikker våbenbetjening i forbindelse med træk.

Beslutning:
En licens som ikke giver ret til at trække fra hylster, men inkluderer de øvrige aspekter af en B-licens etableres, og kan opnås på B-licenskurset.

At det gøres mere synligt at skytter med B-licens har ret til at træne på egen hånd
Flere B-licens skytter har efterspurgt en afklaring af om de må træne på egen hånd. Det fremgår af SIKTERSKYD at det må de på visse betingelser. SIKTERSKYD er godt og grundigt skjult, så dette skal offentliggøres bedre på DSFs hjemmeside.

Beslutninger (separate afstemninger):

1. Det fastslås at skytteforeninger/skydebane foreninger kan udarbejde vejledninger for hvordan Steel Challenge baner/øvelser skal stilles op på den enkelte skydebane, så B-licens skytter kan træne på egen hånd.
2. At NROI godkender B-vejledninger, tilsvarende den nuværende proces for A+ vejledninger.

At PPC1500 fjernes fra B-licenskurset og gøres til en seperat licens eller B+
Som underviser på B-licenskurser oplever jeg, at skytterne deltager på kurset for at kunne skyde Steel Challenge og er ret uforstående overfor PPC1500 indholdet. Tiden der bruges på det kunne derfor bruges bedre, også taget i betragtning af at PPC1500 virker totalt dødt i Danmark.
Beslutning:
PPC1500 Indholdet af B-licenskurset flyttes til et seperat kursus/licens.

At der inkluderes et afsnit med beskrivelse af Steel Challenge i teori-delen af A-licens kurset
Når skytter med A-licens ikke er klar over hvad Steel Challenge er, en disciplin som deres licens giver dem ret til at skyde, så har vi en informationsopgave som skal løftes.

Beslutning:
Der udarbejdes en beskrivelse af Steel Challenge, evt. et par videoer, som lægges ind som en del af teorikurset til A-licens.

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.