Dansk Sportsskytte Forbund

Hvordan søger man A+ vejledning som forening?

Hele meningen med A+ Vejledningerne på de forskellige skydebaner rundt om i landet, er at skytterne skal kunne udvikle sine egne evner som individuel skytte. Derfor blev der indført en A+ Licens til de skytter som vælger at tage deres A licens et skridt videre og tage den online teori og efterfølgende består teoriprøven.

Som skytteforening kan i ansøge om en A+ Vejledning for jeres skydebane ved at udfylde denne skabelon A+ vejledning Skabelon når i har udfyldt den, sendes den, inkl. gældende instruks for banen og den gældende miljøgodkendelse, til samlet godkendelse hos NROI Banegodkendelses udvalg på bane@nroi.dk, derefter vil den blive behandlet og hvis i kan opnå en godkendelse af A+ Vejledningen, vil denne komme på mail til ansøgeren. Vær opmærksom at hvis der ikke er kommet en godkendelse på ansøgningen, så er jeres A+ Vejledning IKKE gældende endnu, og der må ikke skydes A+ skydninger på banen.Der nogle retningslinjer omkring A+ Vejledningen som i skal være opmærksom på som forening.

  • Skytteforeningen har det overordnet ansvaret for at brugen af A+ Vejledningen bliver overholdt og at det kun er A+ Skytter der benytter sig af A+ vejledningen på banen.

  • Det er A+ Vejledningens kontaktperson/er man skal kontakte hvis man opdager at andre skytte misbruger den A+ Vejledning som er gældende for skydebanen, Alle A+ Vejledninger findes på DSF’s hjemmeside: https://dsf.dk/a-vejledninger/ findes der ikke en vejledning for skydebanen her, så må man ikke skyde A+ på den pågældende skydebane.

  • A+ Vejledningen skal ikke hæge fremme, da A+ Skytterne er blevet gjort bekendt med hvor den findes, og hvor de kan læse om banens brug og instruks. Banes instruks skal være frit tilgængelig på skydebanen jf. politiets anvisninger for skydebaner i Danmark.

  • Bliver skytteforeningen eller kontaktpersonen informeret om misbrug af foreningens A+ Vejledning er skytteforeningen ansvarlig for at få bragt forholdet i orden med den eller de pågældende skytter. Man vil altid kunne finde vejledning på DSF’s hjemmeside: https://dsf.dk/apluslicensansoegning/

  • Ved gentagne overtrædelser af A+ Vejledningen er skytteforeningen forpligtet til at kontakte ordensudvalget med henblik på at inddrage skyttens A+ Licens/A Licens alt efter omfanget af overtrædelserne skytten har lavet.

  • Hvis både skytteforeningen og/eller kontaktpersonen på A+ Vejledningen ikke reagere på en eller flere henvendelser fra anmelderen, er denne forpligtet til at indrapportere overtrædelserne til NROI Banegodkendelses udvalg og NROI Ordensudvalg, som efterfølgende vil sætte den pågældende skytteforenings A+ Vejledning i bero, indtil ordensudvalget har undersøgt og truffet afgørelse i sagen. Finder udvalgene det korrekt at hverken skytteforening eller kontaktpersonerne ikke har gjort noget ved overtrædelserne vil skytteforeningen få inddraget sin A+ Vejledning, og kan tidligst ansøge om en ny efter 2 år.  

Banegodkendelses udvalget kan altid kontakts på mailadresse bane@nroi.dk hvis der skulle være tvivlsspørgsmål omkring brugen af A+ Vejledningen, husk at opdatere jeres A+ Vejledning hvis der er ændringer til jeres skydebane eller miljøgodkendelse på skydebanen.

Ordens udvalget kan altid kontakts på mailadresse ordensudv@nroi.dk hvis der skulle være mistanke eller direkte misbrug af A+ Vejledningen.

Hvis der observeres direkte ulovlige handlinger med enten skydevåben eller ammunition er man som godkendt skytteforening (SKV1) forpligtet til at underrette myndighederne ved mistanke om strafbare forhold forbundet med våbenlovgivningen.

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.