IT og PR udvalg

10.3.1 IT og PR udvalget sikrer NROI tidsvarende IT strategi til understøttelse af NROIs virke.

10.3.2 IT og PR udvalget sikrer PR kommunikation til medlemmer og foreninger under DSF samt offentligheden efter bestyrelsens retningslinjer.

Generelt

Det vil sige udvalget står for vedligeholdelse af NROI websiten, samt andre IT systemer såsom RO pointregistrering, ON-line kursus osv.

Udvalget understøtter PR aktiviteter ud fra et IT teknisk synspunkt (men står ikke nødvendigvis for den selvstændigt udfarende PR aktivitet).