Mandat
Lørdag, 19. februar 2011 00:00
Følgende er udvalgets mandat ifølge NROI vedtægterne:Licenskursusudvalg
10.5.1 Licenskursusudvalget fastsætter kriterier for licenskurser til de discipliner DSF tilbyder.
10.5.2 Licenskursusudvalget afholder licenskurser i overensstemmelse med 10.5.1.
10.5.3 Licenskursusudvalget uddanner instruktører til kurser i overensstemmelse med 10.5.2.
10.5.4 Licenskursusudvalget administrerer kurser og kursuskrav.GenereltLicenskursusudvalget fastsætter kriterier for uddannelse i forhold til de licenser/disicpliner DSF udbyder. Udvalget skal sikre at uddannelsen foretages af godkendte instruktører og at alle kurser afholdes efter samme retningslinjer.Udvalget administrerer tilmeldinger, beståelse af teoretisk prøve samt afholdelse af praktisk kursus og prøve. Endvidere står udvalget for udstedelse af provisoriske og subsidiært permanente licenskort.