Dansk Sportsskytte Forbund

NROI – nedlægge IT- og PR-udvalget

Henrik Lerfeldt er fremkommet med følgende ændringsforslag til NROI’s vedtægter på årsmøde 23.10.2021: “Nedlæg IT- og PR-udvalget. Det har ikke fungeret eller haft opgaver i lang tid.”

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.