Dansk Sportsskytte Forbund

Nyt fra DSF’ Bestyrelse.

Dansk Sportsskytte Forbund har oprettet en ny medie arbejdsgruppe.

DSF har siden sidste årsmøde, arbejdet med en ny kommunikationsplan for vores organisation. En af ønskerne har, blandt meget andet, været mere synlighed og struktur omkring vores sociale medier. 
Derfor blev vi rigtig glade, da Rasmus Engelhardt Lemvig rettede henvendelse til bestyrelsen og tilbød hans kompetencer til opstart af en medie arbejdsgruppe. Derfor blev vi rigtig glade, da Rasmus Engelhardt Lemvig rettede henvendelse til bestyrelsen og tilbød hans kompetencer til opstart af en medie arbejdsgruppe. 

Arbejdsgruppens primære formål er, at skabe mere synlighed omkring DSF’s discipliner.
Det vil gruppen f.eks. gøre ved at skabe content (indhold) til vores forskellige medieplatforme. 
Det kan bl.a. være video klip fra forskellige matches afholdt i DSF regi, samt vi har et ønske om at producere små intro videoer af DSF’s forskellige discipliner. Rasmus har fremlagt en plan og et budget til bestyrelsen. Vi har i den forbindelse aftalt et budget på kr. 30.000,- Pengene går bl.a. til udstyr og drift af gruppen. 

Vi tror på gruppen vil være til stor gavn for DSF og vores medlemmer. Inden næste årsmøde, vil vi i samarbejde med Rasmus tage stilling til, om gruppen skal ændres til et medie udvalg. Dette vil kræve et forslag og en afstemning på næste årsmøde. 

1000 tak Rasmus Engelhardt Lemvig, vi ser frem til mere aktivitet på vores medier. 

DSF bestyrelse 

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.