Dansk Sportsskytte Forbund

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. marts 2023

1) Hurtig update på JM ansøgning og våbenregistrerings system (Rasmus) 

Vi afventer svar på ansøgning inden udgangen af marts 2023.
Vi afventer aktindsigt på RP’s udtalelse ca. 23/3-23.

2) Intern og ekstern kommunikation fra DSF bestyrelse (Rasmus)

Se punkt 3.

3) Kommunikations strategi og digitalisering (Goran)

Goran har tilbudt at lave en overordnet kommunikationsplan for DSF som organisation (bliver aktuelt når/hvis DSF kommer på bekendtgørelsen). Vi har et behov for at blive bedre til at kommunikere med vores medlemmer bl.a. med mailliste. 
Goran har samtidig tilbud at oprette Microsoft 365 Business basic som intern kommunikationsværktøj.
Specielt chat funktionen er interesant, for en mere agil kommunikation i bestyrelsen.
I første omgang som forsøg frem til næste bestyrelsesmøde. 
Der er afsat et mindre budget på 1-2.000,- kr. På sigt håber vi på vi kan modtage systemet gratis som NGO. 

 4) Fremtidige referater fra bestyrelsesmøder, hvem skal lave dem og skal vi offentliggøre dem (Rasmus)

Bestyrelsen har besluttet fremadrettet at optage alle bestyrelsesmøder og alene lave et beslutningsreferat.
Beslutningsreferat vil blive offentliggjort efter gennemsyn fra bestyrelsen. Visse emner skal/vil muligvis bliver redigeret før offentliggørelse. 

5) Politisk møde ved Unionens Repr. møde d. 25/3-23 – hvem deltager og med hvad (Tim)

Tim, Claus, Henrik og Rasmus deltager ved mødet.

6) Fremtidig samarbejde imellem DSF bestyrelse og IPSC udvalget (Rasmus)

Jeg har efter mødet talt med Mark og han virker godt tilfreds med den procedure vi talte om.

a) Hvis bestyrelsen mener at der er emner på dagsorden, som er realevant for IPSC udvalget, vil RD blive inviteret på et fastsat timeslot til B-mødet. 

b) Hvis IPSC udvalget mener at have realevante emner som skal forlægges bestyrelsen, vil proceduren være som følger:

 – Emner / dagsorden fremsendes til DSF’s formand senest syv dage før pågældende B-møde.

 – Bestyrelse / formand vurdere relevans af det fremsendte og afsætter et forudbestemt timeslot under B-mødet.   

7) Evt. forslag til næste årsmøde – hvor mange medlemmer skal være i ordensudvalget (Rasmus)

Beslutning afventer B-møde d. 12/12-23 – før årsmødet i februar. 

8) Er det nok B-møder, eller har vi brug for at holde lidt hyppigere (Rasmus)

Vi holder fast i 4 online og 2 fysiske møder om året. 

9) Internationalt/nationalt Politisk Udvalg (Tim)

Tim og resten af bestyrelsen arbejder videre med ideen. 

10) Steel Challenge godkendt som DIF-disciplin i forbindelse med DSkyU DM uge (Claus Madsen)

Beslutningen kan ikke tages inden for den forlagte tidsgrænse.
Claus Madsen tager en snak med Mads Peter Bach om mulighederne omkring DM ugen. 


Share on facebook


Share on twitter


Share on linkedin

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.