Som anført i IPSCs regler skal level III matches og højere sanktioneres internationalt, mens level I og II matches kan sanktioneres lokalt om ønsket.

IPSC Denmark (ved Dansk Sportsskytteforbund) har valgt at sanktionere efter nedenstående regler. Lokale regler fastsættes af NROI Denmarks banegodkendelsesudvalg, som også foretager godkendelser.

Uanset matchens level skal IPSC reglerne overholdes.

Level I

Level I defineres som en ren klubmatch hvor der ikke inviteres andre end klubbens medlemmer.

Matches kræver ikke sanktionering ved NROIs banegodkendelsesudvalg.

Matchen skal til en hver tid overholde de gældende internationale IPSC regler samt eventuelle lokale bestemmelser og procedurer mht. bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse.

Matches er ikke pointberettiget for officials.

Match resultater indgår ikke i DSFs resultatdatabase.

Fremgangsmåde

 1. Matchen afholdes
 2. Range Master udfylder og indsender Range Master Rapport med angivelse af anvendte officials til NROI RO Udvalg.

Level II

Matches skal sanktioneres ved NROIs banegodkendelsesudvalg.

Sanktionerede level II matches er pointberettigede for officials og indehavere af provisorisk A licens.

Banetegninger skal give et godt indtryk af de planlagte baner og følge de generelle principper for banedesign. Stage Briefings skal overholde kravene fra regel 3.2 og stemme overens med banetegningerne.

Fremgangsmåde

 1. Match Director indsender banetegninger og Stage Briefings senest 7 kalenderdage før matchdatoen til NROI Banegodkendelsesudvalg
 2. NROI Banegodkendelsesudvalg godkender de enkelte stages i henhold til de gældende internationale IPSC regler samt eventuelle lokale bestemmelser og at procedurer mht. bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse er overholdt
 3. NROI Banegodkendelsesudvalg sanktionerer Matchen som helhed i henhold til de gældende internationale IPSC regler
 4. Matchen afholdes
 5. Range Master indrapporterer RO points til NROI pointsystem.
 6. Stats Director indsender match resultater til DSFs resultatdatabase.
 7. Range Master udfylder og indsender Range Master Rapport med angivelse af anvendte officials til NROI RO Udvalg.

Level III

Matches skal sanktioneres både nationalt og internationalt.

Sanktionerede level III matches er pointberettigede for Range Officers og indehavere af provisorisk A licens.

Banetegninger skal give et godt indtryk af de planlagte baner og følge de generelle principper for banedesign. Stage Briefings skal overholde kravene fra regel 3.2 og stemme overens med banetegningerne.

Fremgangsmåde

 1. Match Director registrerer matchen hos IPSC senest 3 måneder før matchdatoen.
 2. Match Director indsender banetegninger og Stage Briefings senest 6 uger før matchdatoen til NROI Banegodkendelsesudvalg.
 3. NROI Banegodkendelsesudvalg kvalitetskontrollerer og sikrer overholdelse af danske særregler.
 4. Match Director indsender banetegninger og briefinger til IPSC senest 1 måned før matchdatoen.
 5. IPSC foretager den internationale sanktionering
 6. Matchen afholdes
 7. Range Master indrapporterer RO points til NROI pointsystem.
 8. Stats Director indsender match resultater til DSFs resultatdatabase.
 9. Range Master udfylder og indsender Range Master Rapport med angivelse af anvendte officials til NROI RO Udvalg.
 10. Match Director/Stats Director indsender Match Results til IPSC senest 14 dage efter matchdatoen
 11. Match Director indsender Post Match Report til IPSC når Match Results er tilgængelige, senest 14 dage efter matchdatoen
 12. Range Master udfylder og indsender Range Master Rapport til IROA.