10.4.1 RO Kursusudvalget udvikler og afholder kurser nødvendige for gennemførelsen af NROIs arbejde med undtagelse af licenskurser, der varetages af Licenskursusudvalget.

10.4.2 RO Kursusudvalget opdaterer kurser og ROers kompetencer i forhold til evt. ændrede krav fra DSF og myndigheder.

10.4.3 RO Kursusudvalget udvælger og uddanner instruktører.

10.4.4 RO Kursusudvalget fører tilsyn til kurser og sikrer at indholdet lever op til de stillede krav.