Dansk Sportsskytte Forbund

Shotgun Worldshoot dag 4

Dag 4 til world shoot har været den mest udfordrende indtil nu. Dagen har budt på mange svære skud på bla. adskillige svingere med lerduer. De svinger hurtigt og kan drille ret meget. Ydermere har vi skudt fra weak sholder i dag, mod plates placeret omkring no shoot plates. Dagen i dag har også været den der har indeholdt flest no shoots.

En af udfordringerne ved IPSC shotgun kan være placeringen af plates. De er på nogle stages placeret omkring bildæk, dette betyder at samme plate nogle gange kan ses fra flere positioner. Andre gang kan de kun ses fra en position. Det betyder, at man skal være lidt kvik under gennemgangen af stagen, for at få alle mål med og for at undgå at planlægge at skyde de samme mål fra flere forskellige positioner.

På vores første stage i dag skulle vi starte med at have geværet stående i et rack i option 3, dvs. at geværet er helt tomt, så man skal starte med at fylde patroner i geværet så snart man få fat i det.

På denne stage skulle der skydes tre svingere med to lerduer på hver. Svingerene skulle udløses ved hjælp af en fodpedal.

For at gøre det nemmere at lade geværene, har mange valgt at slibe meget i geværet omkring ladeporten. På denne måde er det muligt at lave quadloads, hvor man griber 4 patroner med hånden fra riggen på en gang og kommer disse i geværet, to af gangen.

Noget der faktisk godt kan drille lidt når man skyder shotgun, er mængden af støv der bliver kastet op når en haglsværm rammer jorden. Skyder man flere skud efter tætte mål tæt, kan støvet til tider gøre det meget besværligt at se mål på længere afstand. Især hvis man ikke kan flytte sig fra den position man står i, f.eks. hvis man skyder gennem en apparature.

Dag 4 har indeholdt mange svære skud med plates og poppere placeret mellem no shoots. Dette har betydet at vi har måtte skyde med stramme boringer i geværene, hvilket betyder at der skal sigtes mere for ramme. Det har samtidigt gjort det svært at skyde svingende lerduer på korte afstande. Bo skyder godt og haft gode træf, hvilket har betydet gode tider. Kim og Simon har haltet lidt bagefter med præcisionen, hvilket har resulteret i lidt dårligere tider. Ved IPSC shotgun har tiderne afgørende betydning. Da en stage bestående kun af poppere, plates og lerduer giver max point, hvis alle mål væltes. Derfor vil alle skytter, der skyder banen få samme antal point, med mindre der skydes no shoots. Derfor betyder tiden alt, for at få en høj hitfactor.

Fredag er sidste skydedag. Vi har 6 stages hvor af kun to af dem indeholder no shoots. Det betyder, at det bliver en dag med masser af hurtige skud samt meget bevægelse.

Der blev besluttet på årets IPSC general assembly, at næste IPSC shotgun world shoot skal afholdes i Frankrig. Vi håber at flere danske IPSC skytter til den tid har fået blod på tanden og kunne tænke sig at deltage, så vi kan stille flere hold.

Med venlig hilsen

Kim Frandsen

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.