Nyheder

Her finder du de senest nyheder fra DSF

Seneste nyt fra DSF

Nordic Championship 2022, Kongsvinger Open

Sissal Skaale vandt en President Medal f. Ladies.
Dennis Martlev fik en 3.die plads i Production Optics Light.
Det her hold mestrede at få en 3.die plads i Production.
Drengene her fik tilkæmpet sig en 3.die plads i Production Optics. Grainger, Randrup, Dolff og Arni.

Baltic Storm 2022

 Michael Randrup fik en 1. plads i Production Optics Light. En Presidents Medal er på vej…

Mikkel Sloth Pedersen fik 1. pladsen i Production. Også en PM på vej til ham.

DSF ønsker tillykke til begge skytter.

Veloverstået B-licenskursus

Et veloverstået B-licenskursus, hos Sejs-Svejbæk Skytteforening ved Silkeborg, gav 11 nye B-licensindehavere, som nu har mulighed for at skyde Steel Challenge i ind- og udland.11 årige Emily blev danmarks første indehaver af en B22 licens. Denne licens giver Emily lov til at skyde Steel Challenge med kal. .22 fra 45° udgangsposition, dvs. uden træk fra hylster.

Udtagelse til Nordiske Mesterskaber

Der er udtaget to landshold til de nordiske mesterskaber:

Production:

 • Pavel Ibenforth
 • Martin Kaesler
 • Ayram Shine
 • Sissal Skaale

Production Optics:

 • Arni Steinar Kjartansson       
 • Michael Randrup                  
 • David Grainger                    
 • Rasmus Engelhardt Lemvig

Skydesport Danmark

På en direkte forespørgsel til Unionen om hvad vi kan/skal melde ud til vores medlemsforeninger – fik vi i dag følgende svar:

“Hej Henrik,
Det følger som orienterer om på fællesmødet med bestyrelsen i løbet af maj måned.  
Indtil da, må du og foreninger følger med via nyhedsbrev, og vores profiler på LinkedIn og Facebook.
Med venlig hilsen
Lars Green Bach
Generalsekretær”

Sekretær i bestyrelsen

Bestyrelsen har valgt at Rasmus Saxild indtil videre fungerer som sekretær og tovholder for DSF.

Ny hjemmeside

Du er nu landet på DSF’s nye hjemmeside. Om man kan lide den er nok en smagssag. Den er nu skrevet/konstrueret i et miljø hvor udvikling kan fortsætte.

Den gamle hjemmeside kan stadig findes på arkiv.dsf.dk.

Har du konstruktive forslag – så send dem til kasserer@dsf.dk.

NROI – nedlægge IT- og PR-udvalget

Henrik Lerfeldt er fremkommet med følgende ændringsforslag til NROI’s vedtægter på årsmøde 23.10.2021: “Nedlæg IT- og PR-udvalget. Det har ikke fungeret eller haft opgaver i lang tid.”

Dynamisk Sektion under Dansk Skytte Union

For at kunne repræsentere DSF bedst muligt ved Dansk Skytte Union´s repræsentantskabsmøde den 25. september 2021 klokken 13:00 på Fyn, har DSF´s bestyrelse og Dansk Skytte Union efter mange overvejelser indgået aftale, som indebærer, at INDTIL Dynamisk Sektion (under Dansk Skytte Unions aktivitetsudvalg) afholder valg i henhold til Unionens lovgrundlag, indtræder DSF´s bestyrelse midlertidigt som Dynamisk Sektion under Dansk Skytte Unions Aktivitetsudvalg

Denne aftale gør det muligt på formaliseret vis at indkalde til Unionens Dynamisk Sektions årsmøde (som vil blive indkaldt hurtigst muligt – og om muligt allerede 23. oktober 2021 i forbindelse med DSF’s årsmøde) og her afholde valg efter Unionen´s love. Til dette valg har alle interesserede mulighed for at stille op som kandidater til Dynamisk Sektion .” Vi opfordrer således alle interesserede til at sætte sig ind i opgaven – som beskrevet nedenfor

Nogen vil spørge sig selv – og har sikkert gjort det mange gange: Hvad går alt det her roderi ud på? Hvorfor stillede ellers fornuftige IPSC-skytter op til det udvalg der var dannet under DSF (under navnet DSF-sektionen) og forlod det hurtigt igen? Hvorfor er vi ikke repræsenteret på Aktivitetsudvalgsmøder? Hvorfor er vi ikke nævnt på Dansk Skytte Unions hjemmeside http://skytteunion.dk/…/org…/sektioner/dynamisk-sektion/? Hvorfor vil de ikke lege med os?

Svarene på ovenstående er nok helt simpelt at vi tilbage i 2018 glemte at læse Unionens love, og bare oprettede en ”sektion” uden at få det formelle på plads i forhold til Dansk Skytte Union. Det er den korte version. Siden februar 2018 har der ikke været det samarbejde der var forventet. Om det er vores eller deres skyld kan vi debattere for evigt – det hjælper ikke fremadrettet. Et udvalg eller en sektion under Dansk Skytte Union skal følge de love der nu en gang gælder for Dansk Skytte Union – specielt Lovregulativ III http://skytteunion.dk/…/Lovregulativ-III… – men også funktionsbeskrivelsen http://skytteunion.dk/…/Funktionsbeskrivelser_2019…. Der fremgår ikke noget sted at Dynamisk Sektion kan eller skal have egne vedtægter.

En lang historie kort – vi har nu en fungerende og accepteret Dynamisk Sektion under Dansk Skytte Union.

Ordlyden af aftalen er her:

Aftale imellem Dansk Skytte Union og Dansk Sportsskytte forbund:

 1. Dansk Skytte Union BST. (UNSTY) indsætter fra den 15-09-2021 efter aftale med Dansk Sportsskytte Forbund (DSF), forbundets p.t valgte bestyrelse som Dynamisk Sektion under DSkyU aktivitetsudvalg, med opgaver at varetage de i DSkyU vedtægter, lovgrundlag III + IV + V+ VII samt tilhørende funktionsbeskrivelse opgaver. Sektionen relaterer sig i det daglige til DSkyU aktivitetsformand og DSkyU administration.
 2. Opgaver der p.t er tilknyttet og løses af forbundet, men ikke er nævnt i ovennævnte lovgrundlag eller funktionsbeskrivelse, løses fortsat enten i forbundsregi eller hvis hensigtsmæssigt i sektionsregi.
 3. Ordningen (indsættelsen) er officielt gældende som en midlertidig ordning der uformelt kan opsiges fra begge parter (formanden), indtil der evt. kan indgås en endelig aftalt om organisering. Ordningen løber indtil videre fra beslutningsdatoen indtil næste sektions årsmøde.

Unionens repræsentantskabsmøde 2021

Unionen holder repræsentantskabsmøde lørdag d. 25. september 2021 klokken 13:00…. på Fyn…

DSF har 16 pladser i repræsentantskabet. Sædvanligvis besætter et par medlemmer fra DSF’s bestyrelse pladserne, men det efterlader en hel del ledige pladser. Vil du derfor være med til at påvirke udviklingen for DSF, er det vigtigt at være med i beslutningerne i vores “moder-organisation”.

Der burde være nok af emner til debat på repræsentantskabsmødet. Af nogle kan nævnes:

 • Hvem er vores nye generalsekretær Lars Green Bach? Hvad står han for? Hvad er hans visioner?
 • Hvorfor er det stadig så svært/langtrukkent at få godkendt nye foreninger?
 • Hvordan ser økonomien ud de kommende år?
 • fremtiden for Skydesporten i Danmark – herunder de fremlagte kommende organisationsændringer i Dansk Skytte Union
 • Våbengodkendelse – en-vejskommunikation; hvorfor hører vi aldrig noget før der er vedtaget et eller andet.
 • alt muligt andet… Kom med ideer på facebook (hvor dette opslag også bliver opslået)

Dagsorden på : https://www.conferencemanager.dk/dskyu-repmoede2021/dagsorden

Tilmelding senest på lørdag klokken 23:59 (om 60 timer)…..

A+ skytter….. !!

Vi har lige haft en sag ordensudvalget (DSF), som desværre har ført til, at en skytte har fået frataget sin A+ licens i 2 år og sin A licens i 1 år. Der er tale om en A+ skytte, som i udgangssituationen overså 3 af hovedreglerne for A+ skydning:

1) Der må kun skydes under bevægelse, når skydningen er en begrænset og kontrolleret bevægelse. Man må mao kun øve eet delelement, f.eks. at bevæge sig hen til en skiveopstilling og så beskyde den. Det er så det. Man må IKKE bevæge sig videre, men skal i stedet gennemgå afladningsproceduren.

2) Skytten skal altid starte med at etablere et klart markeret Safety Area. Umiddelbart herefter SKAL der placeres sikkerhedsflag på begge sider af de mål, der skal skydes efter

3) En A+ skytte må kun time sig selv

De øvrige skytter på banen, var skytter, som ikke havde A licens.

Så sørg nu for at overholde A+ reglerne til punkt og prikke. Vi kan ikke – og vil ikke – leve med disse overtrædelser.

Kim Wiencken

Årsmøde 2021 udsat

Grundet Corona-restriktionerne kan vi ikke holde fysisk årsmøde 27. februar 2021. Vi afventer indtil videre og ser hvad der kommer af restriktioner fra 1. marts 2021.

Frister for indsendelse af forslag er stadig 13. februar 2021.

UPDATE – 2. maj 2021:

Fristen for BÅDE forslagsstillelse og tilmelding af delegerede er udsat til 14 dage før det udsatte årsmøde (som vi p.t. endnu ikke har fastsat dato for).

PBS-tilmelding…

Hvis du endnu ikke betaler din DSF-licens via PBS, vil jeg opfordre dig til at få DSF tilmeldt PBS. Det gør det SÅ meget lettere for mig…..

Vores medlemssystem er nu konverteret til “foreninglet” – som er noget lettere at styre end den access-database jeg har brugt hidtil. Vi nærmere os 1.000 aktive skytter, og det er for meget at styre manuelt.

Tilmelding til PBS kan ske ved at oprette en PBS-aftale med følgende oplysninger:

PBS-nr.: 30019962
Debitorgruppenr.: 00001
Medlemsnr./kundenr.: “dit licensnummer”

Husk stadig at adresseændringer sker ved at sende en mail til kasserer@dsf.dk.

Licenskort udsendes i starten af maj 2021.

mvh den trætte kasserer, Henrik Lerfeldt

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.

Nyhedsbrev: Nyheder fra formanden