Fra bestyrelsen

 IPSC udvalget overtager ansøgningerne om DM og NM i Steel Challenge.

DSF’s bestyrelse har i samarbejde med IPSC udvalget besluttet at IPSC udvalget, ud over selvfølgelig IPSC, fremadrettet også vil varetage ansøgninger om afholdelse af DM og Nordisk mesterskab i Steel Challenge. Beslutningen er taget for at ensrette proceduren i de nordiske lande. IPSC udvalget vil samtidig udarbejde en procedure for, hvordan man som arrangør ansøger […]

 IPSC udvalget overtager ansøgningerne om DM og NM i Steel Challenge. Read More »

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. marts 2023

1) Hurtig update på JM ansøgning og våbenregistrerings system (Rasmus)  Vi afventer svar på ansøgning inden udgangen af marts 2023.Vi afventer aktindsigt på RP’s udtalelse ca. 23/3-23. 2) Intern og ekstern kommunikation fra DSF bestyrelse (Rasmus) Se punkt 3. 3) Kommunikations strategi og digitalisering (Goran) Goran har tilbudt at lave en overordnet kommunikationsplan for DSF som organisation

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. marts 2023 Read More »